Oświadczenia majątkowe za 2008r

Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Aleksander Stępień - Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:10:23 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:14:58.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:13:31 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:14:44.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Siwek - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:15:52 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:14:44.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna-Taraszkiewicz - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:02:17 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:36:23.
Oświadczenie majątkowe
 Jerzy Robert Sobieszkoda - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:05:58 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:36:42.
Oświadczenie majątkowe
 Urszula Rozalia Bańcer - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:17:47 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Zbigniew Banajski - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:19:52 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Jan Stanisław Dudziński - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:21:58 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Marek Wojciech Flejszar - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:23:32 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Waldemar Kaptur - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:25:36 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Włodzimierz Kosior - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:28:34 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Lis - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:30:06 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Stanisław Mucha - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:31:59 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:33:54 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.
Oświadczenie majątkowe
 Krzysztof Roman Skorek - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:35:37 | Data modyfikacji: 2009-07-23 12:20:25.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:35:37
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki