Sesja 04/06/2009

Uchwała Nr XXX/149/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:39:16 | Data modyfikacji: 2013-02-26 13:49:43.
Uchwała Nr XXX/150/2009 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:41:53 | Data modyfikacji: 2013-02-26 13:49:54.
Uchwała Nr XXX/151/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładow budżetowych w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 13:51:46 | Data modyfikacji: 2013-02-26 13:53:00.
Uchwała Nr XXX/152/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 13:53:26 | Data modyfikacji: 2013-02-26 13:54:17.
Uchwała Nr XXX/153/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 13:54:39 | Data modyfikacji: 2013-02-26 13:55:51.
Uchwała Nr XXX/154/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Woj. Szpitala Specjaliztycznego im Św Rafała w Czerwonej Górze

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 13:56:11 | Data modyfikacji: 2013-02-26 13:57:37.

Zobacz:
 Sesja 23/01/2009 .  Sesja 11/03/2009 .  Sesja 27/03/2009 .  Sesja 27/04/2009 .  Sesja 14/05/2009 .  Sesja 04/06/2009 .  Sesja 27/08/2009 .  Sesja 22/09/2009 .  Sesja 29/10/2009 .  Sesja 27/11/2009 .  Sesja 28/12/2009 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-26 13:56:11
Data modyfikacji: 2013-02-26 13:57:37
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki