Sesja 27/04/2009

Uchwała Nr XXVIII/133/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:46:32 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:02:23.
Uchwała Nr XXVIII/134/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za rok 2008.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:47:23 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:02:36.
Uchwała Nr XXVIII/135/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za rok 2008.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:48:06 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:02:49.
Uchwała Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:04:18 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:05:38.
Uchwała Nr XXVIII/137/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:06:10 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:08:07.
Uchwała Nr XXVIII/138/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:09:03 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:12:23.
Uchwała Nr XXVIII/139/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Zawichost na lata 2009-2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:13:02 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:14:24.
Uchwała Nr XXVIII/140/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nadania statu OPS w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:29:58 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:14:24.
Uchwała Nr XXVIII/141/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nadania statutu ŚDS w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:37:16 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:14:24.
UCHWAŁA Nr XXVIII/142/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:48:51 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:03:03.
Uchwała Nr XXVIII/143/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Zawichost na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:38:15 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:03:03.
Uchwała Nr XXVIII/144/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w spawie zmiany Uchwały nr XXVIII/110/2008 RM Zawichost w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:39:27 | Data modyfikacji: 2013-02-26 13:40:42.

Zobacz:
 Sesja 23/01/2009 .  Sesja 11/03/2009 .  Sesja 27/03/2009 .  Sesja 27/04/2009 .  Sesja 14/05/2009 .  Sesja 04/06/2009 .  Sesja 27/08/2009 .  Sesja 22/09/2009 .  Sesja 29/10/2009 .  Sesja 27/11/2009 .  Sesja 28/12/2009 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-26 12:39:27
Data modyfikacji: 2013-02-26 13:40:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki