Sesja 27/03/2009

Uchwała Nr XXVII/124/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 11:45:26.
UCHWAŁA NR XVII/125/2009 Rady Miejskiej
Zawichost z dnia 27 marca 2009 r.
 UCHWAŁA NR XVII/125/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przekazania drogi gminnej przez Gminę Zawichost na rzecz Gminy Dwikozy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:51:48 | Data modyfikacji: 2013-02-26 11:43:28.
UCHWAŁA NR XXVII/126/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-06-20 14:41:42 | Data modyfikacji: 2013-02-26 11:49:06.
Uchwała Nr XXVII/127/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie przystąpienia Gminy Zawichost do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 11:48:16 | Data modyfikacji: 2013-02-26 11:49:06.
Uchwała Nr XXVII/128/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 11:50:05 | Data modyfikacji: 2013-02-26 11:49:06.
Uchwała Nr XXVII/129/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-06-20 14:44:39 | Data modyfikacji: 2013-02-26 11:50:58.
Uchwała Nr XXVII/130/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/104/2008 z 30.10.2008r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 11:55:33 | Data modyfikacji: 2013-02-26 11:57:06.
Uchwała Nr XXVII/131/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały XXIV/114/2008 z 30.12.2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 11:57:32 | Data modyfikacji: 2013-02-26 11:59:22.
Uchwała Nr XXVII/132/2009 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/115/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-26 11:59:46 | Data modyfikacji: 2013-02-26 12:01:11.

Zobacz:
 Sesja 23/01/2009 .  Sesja 11/03/2009 .  Sesja 27/03/2009 .  Sesja 27/04/2009 .  Sesja 14/05/2009 .  Sesja 04/06/2009 .  Sesja 27/08/2009 .  Sesja 22/09/2009 .  Sesja 29/10/2009 .  Sesja 27/11/2009 .  Sesja 28/12/2009 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-26 11:59:46
Data modyfikacji: 2013-02-26 12:01:11
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki