Rewitalizacja

Rewitalizacja

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Decyzja dotyczy ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji Centrum Zawichostu, obejmującej przebudowę ul. Świętokrzyskiej - drogi gminnej (działka o nr ewid. 523)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-05-18 13:56:01.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Decyzja w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji Centrum Zawichostu, obejmującej remont budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr ewid. 433/2 położonej przy ul. Słonecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-05-18 13:58:43.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji Centrum Zawichostu, która obejmować będzie:Rynek Duży, ul.Polna, Słoneczna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-05-18 14:02:07 | Data modyfikacji: 2009-05-18 14:04:27.
Data wprowadzenia: 2009-05-18 14:02:07
Data modyfikacji: 2009-05-18 14:04:27
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto i Gmina Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy:
Andrzej Wzorek
Kontakt:
Tel: (+48 15) 836-41-15
Fax: +48 15) 836 40 51
e-mail: urzad@zawichost.pl