Rewitalizacja

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Decyzja dotyczy ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji Centrum Zawichostu, obejmującej przebudowę ul. Świętokrzyskiej - drogi gminnej (działka o nr ewid. 523)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-05-18 13:56:01.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Decyzja w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji Centrum Zawichostu, obejmującej remont budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr ewid. 433/2 położonej przy ul. Słonecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-05-18 13:58:43.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji Centrum Zawichostu, która obejmować będzie:Rynek Duży, ul.Polna, Słoneczna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-05-18 14:02:07 | Data modyfikacji: 2009-05-18 14:04:27.
Data wprowadzenia: 2009-05-18 14:02:07
Data modyfikacji: 2009-05-18 14:04:27
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki