Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
2011-04-18 20:44:04
GKiMZNiI.II.6220.2.2011 GKiMZNiI.II.7624/01/10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie  art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
2010-09-01 14:25:18
OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektro  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
2010-05-27 09:35:52
GKiMZNiI-II-7624/01/10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   Na podstawie do art. 49 ustawy z dnia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
2010-04-15 13:54:41
OBWIESZCZENIE   O wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elek  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
2010-02-18 10:18:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost z  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachna realizację przedsięwzięcia
2009-11-23 14:31:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie  art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracy  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2009-09-30 14:33:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śr  ...więcej

Obwieszczenie
2009-07-28 14:27:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8