Ogłoszenia o wynikach przetargów

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, informuje, że w dniu 27.05.2016r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont drogi gminnej nr 401047 T Czyżów – Duży Las – Kolecin od km 0+000 do km 1+170”.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 3.06.2016 r. o godz. 08:00.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. Nr 113, poz. 2164 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Konsorcjum firm:
Lider:
PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik
Partner:
PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
za kwotę 159 999,48 zł
i otrzymał 100,00 pkt.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami:
-cena brutto 90 %,
- okres rękojmi (ilość miesięcy) 10 %

 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA DO POBRANIA>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:09:12 | Data modyfikacji: 2016-06-03 13:10:54.
Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:09:12
Data modyfikacji: 2016-06-03 13:10:54
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót