Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
2022-12-12 13:15:44
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej
2022-11-14 14:07:07
  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
2022-10-10 13:12:37
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej
2022-09-08 13:23:47
  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
2022-09-07 13:45:02
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
2022-08-08 13:00:37
na postępowanie pn. Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-08-01 08:46:04
"Dowóz i odwóz dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichostu w roku szkolnym 2022/2023; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost; dowóz i odwóz dzieci szkolnych w tym niepełnosprawnych"  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-07-25 15:33:45
Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost"  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-07-25 08:46:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia "Dostawa przenośnych komputerów (laptopów)"  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-06-14 14:02:17
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2022-06-03 13:50:18
"Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim"  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-05-12 07:14:09
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: "Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście".  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
2022-03-23 18:38:11
na wydzierżawienie części działki 1010/2 o pow. 4,00 ha, położonych w miejscowości Zawichost "BŁONIE"  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
2022-03-23 18:37:38
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej działki o numerze ewidencyjnym 1006/2 o pow. 1,8727 ha   ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-03-18 14:14:08
"Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim"  ...więcej

Uchylenie Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ponowna informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2022-03-15 13:42:15
„Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2021/2022 w II semestrze; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost”  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-03-09 10:22:19
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2022-02-17 08:15:26
w sprawie remontu drogi gminnej Czyżów - Duży Las oraz przebudowy drogi gminnej w Czyżowie Szlacheckim.  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-02-10 12:48:43
„Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2021/2022 w II semestrze; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost”  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2021-11-03 12:15:14
w sprawie przebudowy dróg na terenie Gminy Zawichost- 4 zadania  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 156
następne