Informacja o wyniku przetargu
2019-08-01 19:39:08
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2019-07-22 14:58:09
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu ustnego niegraniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
2019-06-24 12:28:36
  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu
2019-06-06 13:38:52
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2019-01-28 14:59:24
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów   ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2018-12-28 18:40:34
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpad&o  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2018-12-14 10:55:29
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpad&o  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2018-08-16 11:47:37
Zawichost, dnia 16.08.2018 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 16.08.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2018-08-13 13:21:35
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2018/2019; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYC  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2018-04-27 14:27:23
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 26.04.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2018-04-11 13:54:01
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2018-03-29 09:36:58
  INFORMACJA O WYNIKACH Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 19.03.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieogranicz  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2018-03-02 12:48:58
GKRRiOŚ.I.271.2.3.2018                                        ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2018-01-19 11:20:09
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 19.01.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-11-06 13:22:08
Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państw  ...więcej

Informacja o wynikach przetargów
2017-10-04 14:36:26
Informacja o wynikach • Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach śro  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZADANIA NR 1, 2
2017-09-07 11:11:57
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZADANIA NR 1, 2 przetargu nieograniczonego pn. • Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(d  ...więcej

Informacja negatywnym o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
2017-08-31 12:20:02
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
2017-08-31 12:17:12
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
2017-08-31 12:14:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 116
następne