Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
2022-01-19 14:19:08
„Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichostw roku szkolnym 2021/2022 w II semestrze; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost”  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-01-18 14:47:55
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane„Remont drogi gminnej nr 401048T Czyżów-Duży Las, działka ew. 601 oraz przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym 569 w Czyżowie Szlacheckim”  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-01-18 14:43:20
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane„Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłko-chwytami i bieżnią przy szkolepodstawowej w Czyżowie Szlacheckim”    ...więcej

Informacje z otwarcia ofert na zadanie
2021-11-02 11:50:56
Przebudowa dróg na terenie Gminy Zawichost- 4 zadania  ...więcej

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
2021-11-02 09:14:46
Przebudowa dróg na terenie Gminy Zawichost- 4 zadania  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2021-10-18 20:22:21
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlanePrzebudowa dróg na terenie Gminy Zawichost- 4 zadaniaSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gm  ...więcej

Informacje z otwarcia ofert na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Zawichost..."
2021-09-01 12:53:02
  ...więcej

Informacje z otwarcia ofert
2021-09-01 12:50:57
Dotyczy postępowania na wykonanie zadania pn. "Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim"  ...więcej

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
2021-08-31 09:58:28
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2021-08-17 11:49:28
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlanePrzebudowa dróg na terenie Gminy Zawichost: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów2. Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Szkolna SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2021-08-16 14:11:28
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane„BUDOWA BOISKA Z URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI,Z PIŁKOCHWYTAMI I BIEŻNIĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZYŻOWIE SZLACHECKIM”DZIAŁKA NR: 546 GMINA ZAWICHOST, OBRĘB CZYŻÓW PLEBAŃSKI SEKC  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
2021-07-28 08:39:06
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
2021-06-30 11:59:04
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOL. 2021/2022; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ D  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
2021-03-22 14:27:47
dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Podszyn  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2021-03-02 13:13:21
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Linów, Gmina Zawichost  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2021-02-02 13:08:17
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Podszyn, Gmina Zawichost, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-12-31 11:40:14
Ogłoszenie nr 776516-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: "Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” -Etap II. Projekt dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.OGŁOSZENIE O Z  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2020-12-02 14:18:27
Ogłoszenie nr 540536378-N-2020 z dnia 08.12.2020 r. Zawichost: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 756250-N-2020 Data: 02/12/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   ...więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 9.2.1-11/2020
2020-11-12 14:07:09
"Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2020-11-02 14:22:14
Ogłoszenie nr 540216501-N-2020 z dnia 02-11-2020 r. Zawichost: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniuINFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIUNumer: 599532-N-2020 Data: 20/10/2020SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYOśro  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 182
następne