Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-07-01 14:01:15
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneBudowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawichost1.4)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
2022-06-30 13:59:10
Ogłoszenie o zamówieniuUsługiDowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichostw roku szkolnym 2022/2023; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost;  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa przenośnych komputerów ( laptopów)
2022-06-29 15:22:10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDostawa przenośnych komputerów ( laptopów)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
2022-06-27 13:28:28
Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDostawa przenośnych komputerów ( laptopów) SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawichos  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-06-23 11:25:35
Roboty budowlaneTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miastai Gminy Zawichost  ...więcej

Informacja o unieważnienie postępowania
2022-06-20 11:46:45
„Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost”  ...więcej

Informacja o unieważnienie postępowania na zadanie 2
2022-06-07 13:33:44
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost  ...więcej

Informacja o unieważnienie postępowania
2022-06-03 12:23:31
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-05-16 11:20:51
"Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim"  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-05-12 10:00:03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost
2022-05-10 14:39:16
   ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-05-04 12:44:13
„Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost”  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost
2022-04-29 10:35:42
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim"
2022-04-29 10:15:27
  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-04-29 10:06:39
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: "Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście".  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2022-04-27 14:45:45
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miastai Gminy Zawichost  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
2022-04-21 14:26:07
Ogłoszenie o zamówieniu - DostawyZakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-04-15 12:02:17
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane„Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost”  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-04-14 15:08:41
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlaneTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost    ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-02-21 10:03:02
„Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłko-chwytami i bieżnią przy szkole podstawowej w Czyżowie Szlacheckim”  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 207
następne