> Ogłoszenia o przetargach
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
2017-03-16 08:56:30
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dn  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
2016-12-01 11:03:04
GKRRiOŚ.271.7.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 355898 - 2016 z dnia 2016-12-01 r. Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębnie wraz z opiekunem w roku szkolnym 2016/2017 OGŁOSZEN  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-11-29 12:34:07
GKRRiOŚ-III.271.1.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 353918 - 2016 z dnia 2016-11-29 r. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Zawichost i   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-11-17 12:35:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 344816 - 2016 z dnia 2016-11-17 r. Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębnie wraz z opiekunem w roku szkolnym 2016/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2016-11-08 12:55:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 338318 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2016-09-20 13:55:34
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 310847 - 2016 z dnia 2016-09-20 r. Remont drogi gminnej w miejscowości Zawichost (działka o nr ewidencyjnym 1072) od km 0+000 do km 0+455OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczani  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2016-09-19 13:48:46
GKRRiOŚ-III.271.3.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 310145 - 2016 z dnia 2016-09-19 r. Remont drogi gminnej w miejscowości Linów (działka o nr ewidencyjnych: 2174, 2180) od km 0+000 do km 0+520. Remont drogi gminnej nr   ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2016-08-28 07:40:34
  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2016-08-28 07:37:39
  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
2016-07-04 14:33:25
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-06-21 09:19:42
GKRRiOŚ-III.271.2.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zawichost: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont drogi gminnej nr 401047 T Czyżów - Duży Las - Kolecin od km 0+000 do km 1+170
2016-05-11 13:10:33
GKRRiOŚ-III.271.1.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIURemont drogi gminnej nr 401047 T Czyżów - Duży Las - Kolecin od km 0+000 do km 1+170 Numer ogłoszenia: 117800 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - r  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2016-02-26 13:55:37
  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2015-12-15 16:42:05
  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2015-10-12 16:10:14
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
2015-07-02 13:41:57
GKRRiOŚ-III.271.1.2015 OGŁOSZENIE O ZAWMÓWIENIUZawichost: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ D  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
2015-06-25 14:47:36
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2014-11-28 14:51:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy ZawichostOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia:  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zawichost ul. Trójca
2014-10-15 12:43:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Odbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zawichost ul. Trójca Numer ogłoszenia: 217245 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: o  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
2014-10-13 19:01:40
Gmina Zawichost, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 113
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto i Gmina Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy:
Andrzej Wzorek
Kontakt:
Tel: (+48 15) 836-41-15
Fax: +48 15) 836 40 51
e-mail: urzad@zawichost.pl