Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2023-03-30 08:42:41
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia„Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2023-03-22 12:05:14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia„Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
2023-03-21 18:12:14
„Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa"   LINK DO OGŁOSZENIA NA PLATFORMIE EZMOWIENIA.GOV.PL>>>   EKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiaj  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
2023-03-14 16:13:39
„PRZEBUDOWA I NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWICHOŚCIE WRAZ ZINSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI) Z PRZEBUDOWĄ DOJŚCIA IDOJAZDU" Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
2023-03-08 13:04:23
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane„Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00126131/01 w dniu 2023-03-0  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-03-01 12:38:15
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlanePrzebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminny Zawichost. Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlanePrzebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminny Zawi  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-01-16 12:41:40
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane"Budowa, przebudowa, modernizacja i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminny Zawichost"  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-11-24 09:22:56
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2022-11-09 14:27:05
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-11-02 12:09:28
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego:   ...więcej

NFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-09-29 09:20:16
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-09-26 13:42:43
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Podszyn  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
2022-09-14 12:49:49
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlanePrzebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost 1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Z  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-09-07 13:35:36
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podszyn  ...więcej

NFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-08-22 09:28:42
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-08-05 14:05:25
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawichost1.4) Krajowy Num  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-07-27 14:58:28
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podszyn  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-07-27 14:56:22
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Zawichost  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - "Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost"
2022-07-18 10:55:50
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej w msc. Zawichost".  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-07-08 12:47:18
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2022/2023; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 229
następne