INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-11-24 09:22:56
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2022-11-09 14:27:05
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-11-02 12:09:28
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego:   ...więcej

NFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-09-29 09:20:16
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-09-26 13:42:43
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Podszyn  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
2022-09-14 12:49:49
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlanePrzebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost 1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Z  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-09-07 13:35:36
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podszyn  ...więcej

NFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-08-22 09:28:42
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-08-05 14:05:25
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawichost1.4) Krajowy Num  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-07-27 14:58:28
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podszyn  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-07-27 14:56:22
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Zawichost  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - "Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost"
2022-07-18 10:55:50
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej w msc. Zawichost".  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-07-08 12:47:18
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2022/2023; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-07-08 11:30:28
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-07-07 10:58:41
Dostawa przenośnych komputerów ( laptopów)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-07-01 14:01:15
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneBudowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawichost1.4)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
2022-06-30 13:59:10
Ogłoszenie o zamówieniuUsługiDowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichostw roku szkolnym 2022/2023; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost;  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa przenośnych komputerów ( laptopów)
2022-06-29 15:22:10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDostawa przenośnych komputerów ( laptopów)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
2022-06-27 13:28:28
Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDostawa przenośnych komputerów ( laptopów) SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawichos  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-06-23 11:25:35
Roboty budowlaneTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miastai Gminy Zawichost  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 222
następne