Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-10-27 15:07:39
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane„Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej” 1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawichost1.4)   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
2023-07-20 13:47:13
Ogłoszenie o zamówieniuUsługiDowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichostw roku szkolnym 2023/2024; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost;   1.1.) Rola zamawiające  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
2023-07-20 13:47:09
Ogłoszenie o zamówieniuUsługiDowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichostw roku szkolnym 2023/2024; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost;   1.1.) Rola zamawiające  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania
2023-06-22 10:15:47
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” – zaprojektuj i wybuduj.  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
2023-04-28 13:55:51
„Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej StrażyPożarnej w Dziurowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście” Link do ogłoszenia na portalu www.ezamowie  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-04-27 13:13:35
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane„Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” – zaprojektuj i wybudu Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-detai  ...więcej

Informacja o unieważnienie postępowania
2023-04-27 13:11:06
„Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej StrażyPożarnej w Dziurowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście”  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
2023-04-18 07:07:18
„Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej StrażyPożarnej w Dziurowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście” Link do ogłoszenia na platformie www.ezamo  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2023-03-30 08:42:41
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia„Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2023-03-22 12:05:14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia„Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
2023-03-21 18:12:14
„Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa"   LINK DO OGŁOSZENIA NA PLATFORMIE EZMOWIENIA.GOV.PL>>>   EKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiaj  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
2023-03-14 16:13:39
„PRZEBUDOWA I NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWICHOŚCIE WRAZ ZINSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI) Z PRZEBUDOWĄ DOJŚCIA IDOJAZDU" Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
2023-03-08 13:04:23
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane„Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00126131/01 w dniu 2023-03-0  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-03-01 12:38:15
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlanePrzebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminny Zawichost. Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlanePrzebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminny Zawi  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-01-16 12:41:40
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane"Budowa, przebudowa, modernizacja i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminny Zawichost"  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-11-24 09:22:56
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2022-11-09 14:27:05
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2022-11-02 12:09:28
Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego:   ...więcej

NFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-09-29 09:20:16
Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2022-09-26 13:42:43
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Podszyn  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 237
następne