OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2018-08-01 12:27:54
Zawichost, dnia 1.08.2018 r. GKRRiOŚ-I.271.OZ.1.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - etap I Ogłoszenie nr 597568-N-2018 z dnia 2018-08-01 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Z  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2018-07-17 21:12:24
Zawichost, dnia 17.07.2018 r. GKRRiOŚ-III.271.1.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2018/2019; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ G  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa targowiska w Zawichoście.
2018-04-11 14:40:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzebudowa targowiska w Zawichoście. Ogłoszenie nr 543576-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zam&o  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Przebudowa targowiska w Zawichoście
2018-03-02 14:02:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa targowiska w ZawichościeOgłoszenie nr 526070-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.Urząd Miasta i Gminy Zawichost: Przebudowa targowiska w Zawichoście. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczan  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Przebudowa targowiska w Zawichoście
2018-01-19 13:28:27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzebudowa targowiska w Zawichoście Ogłoszenie nr 507781-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: Przebudowa targowiska w Zawichoście.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Przebudowa targowiska w Zawichoście
2018-01-04 14:02:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa targowiska w Zawichoście - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu wspó  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2017-10-18 14:16:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
2017-09-07 13:14:57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane • Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU
2017-08-23 15:04:21
GKRRiOŚ-III.271.2.2017 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU   Ogłoszenie nr 575737-N-2017 z dnia 2017-08-23 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciąg  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza: przetarg ustny nieograniczony
2017-07-21 09:51:38
  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza: przetarg ustny nieograniczony
2017-07-21 09:51:03
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2017-07-06 14:14:51
GKRRiOŚ-III.271.1.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓ  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
2017-03-16 08:56:30
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dn  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
2016-12-01 11:03:04
GKRRiOŚ.271.7.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 355898 - 2016 z dnia 2016-12-01 r. Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębnie wraz z opiekunem w roku szkolnym 2016/2017 OGŁOSZEN  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-11-29 12:34:07
GKRRiOŚ-III.271.1.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 353918 - 2016 z dnia 2016-11-29 r. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Zawichost i   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-11-17 12:35:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 344816 - 2016 z dnia 2016-11-17 r. Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębnie wraz z opiekunem w roku szkolnym 2016/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2016-11-08 12:55:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 338318 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2016-09-20 13:55:34
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 310847 - 2016 z dnia 2016-09-20 r. Remont drogi gminnej w miejscowości Zawichost (działka o nr ewidencyjnym 1072) od km 0+000 do km 0+455OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczani  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2016-09-19 13:48:46
GKRRiOŚ-III.271.3.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 310145 - 2016 z dnia 2016-09-19 r. Remont drogi gminnej w miejscowości Linów (działka o nr ewidencyjnych: 2174, 2180) od km 0+000 do km 0+520. Remont drogi gminnej nr   ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2016-08-28 07:40:34
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 125
następne