Nabór pracowników

Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko

Kierownika i opiekuna w Klubie Dziecięcym "Kraina Maluszka" w Zawichoście

Lista kandydatów do odczytu >>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:48:37.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-15 14:32:40.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zawichoście

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-14 14:50:35.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze

Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:18:08.
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko
urzędnicze

Kierownika i opiekuna w Klubie Dziecięcym "Kraina Maluszka" w Zawichoście

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-07 13:40:48.
Lista kandydatów wybranych na stanowisko
"Wychowawca w świetlicy środowiskowej

Lista kandydatów do odczytu >>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-04 14:10:58 | Data modyfikacji: 2020-09-04 14:12:47.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko

Kierownika i opiekuna w Klubie Dziecięcym  "Kraina Maluszka" w Zawichoście

Lista kandydatów do odczytu >>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-04 13:34:46 | Data modyfikacji: 2020-09-04 14:12:47.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Kierownika "Domu Dziennego
Pobytu w Zawichoście

Lista kandydatów do odczytu >>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-04 12:18:50 | Data modyfikacji: 2020-09-04 12:22:24.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Wychowawca w Świetlicy
środowiskowej

Lista kandydatów do odczytu >>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:09:36 | Data modyfikacji: 2020-09-04 12:22:24.
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko
urzędnicze

Kierownika i opiekuna w Klubie Dziecięcym "Kraina Maluszka" w Zawichoście

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:06:20 | Data modyfikacji: 2020-09-04 12:22:24.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wychowawcy w Świetlicach Środowiskowych w Chrapanowie, Podszynie, Dziurowie.

Ogłoszenie o naborach do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:29:33 | Data modyfikacji: 2020-09-04 12:22:24.
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko
urzędnicze

 Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:25:10 | Data modyfikacji: 2020-09-04 12:22:24.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze

Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście

Informacja do pobrania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:21:38 | Data modyfikacji: 2020-09-04 12:22:24.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Inspektora ds. promocji, kultury i sportu w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:24:14 | Data modyfikacji: 2020-07-30 13:24:49.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Inspektora ds. promocji,
kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Lista kandydatów do odczytu >>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-28 14:33:55 | Data modyfikacji: 2020-07-28 14:35:07.
Informacja o uchyleniu unieważnienia konkursu na
stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu w
Zawichoście
 Uchylenie unieważnienia konkursu na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 14:18:43 | Data modyfikacji: 2020-07-28 14:35:07.
Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko
kierownika Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście
 Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 14:43:10 | Data modyfikacji: 2020-07-23 14:44:52.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Sekretarza Gminy
 informacja o wynikach konkursu.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:51:43 | Data modyfikacji: 2020-07-14 11:03:30.
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko
urzędnice

ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 14:20:17 | Data modyfikacji: 2020-07-13 09:05:48.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Sekretarza Gminy w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Lista kandydatów do odczytu >>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:10:08 | Data modyfikacji: 2020-07-13 09:05:48.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektora ds. promocji, kultury i
sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:57:45 | Data modyfikacji: 2020-07-13 09:05:48.
Informacja o wyniku naboru na stanowiskona
opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zawichoście

Ogłoszenie o wyniku naboru do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:54:58 | Data modyfikacji: 2020-07-13 09:05:48.
Ogłoszenie o naborze na opiekuna w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawichoście

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Ośrodku Pomocy w Zawichoście

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:25:42 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:27:09.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i
Gminy Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:13:59 | Data modyfikacji: 2020-06-16 13:15:36.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:27:24 | Data modyfikacji: 2020-04-02 09:28:04.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Sekretarza Gminy Zawichost

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:26:33 | Data modyfikacji: 2020-04-02 09:27:44.
Sprostowanie do ogłoszenia na stanowisko
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Sprostowanie do pobrania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:37:33 | Data modyfikacji: 2020-03-19 14:41:42.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i
Gminy Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-18 13:47:46 | Data modyfikacji: 2020-03-18 13:53:40.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-18 13:14:07 | Data modyfikacji: 2020-03-18 13:19:51.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
pracy Radcy Prawnego w Urzędzia Miasta i Gminyb
Zawichost"

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:22:04 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
pracy do spraw realizacji świadczenia
wychowawczego oraz świadczenia "Dobry Start"
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-09 13:55:56 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy do spraw realizacji świadczenia
wychowawczego oraz świadczenia "Dobry Start"
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-25 08:52:00 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego
w Dziurowie i Podszynie
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-12 14:39:12 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-12 09:31:42 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego
w Dziurowie i Podszynie
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:09:30 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zawichoście
 na wolne stanowisko pracy wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:07:04 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego
 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:04:37 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Sekretarza Gminy Zawichost
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-13 14:39:48 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:23:24.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
wychowawców w Placówce Wsparcie Dziennego w
Dziurowie i Podszynie
 Kierownik OPS w Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie i Podszynie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-13 09:31:35 | Data modyfikacji: 2019-08-13 09:32:38.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego
 Kierownik OPS w Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-08-13 09:28:52 | Data modyfikacji: 2019-08-13 09:32:38.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Radcy Prawnego w Urzędzie Miasta i
Gminy Zawichost
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-31 11:53:05 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Informacja o wyniku naboru do spraw świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz działań podejmowanych wobec dłużników
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:46:00 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta
rodziny
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:43:55 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko asystenta rodziny
 Lista kandydatów do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:57:09 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko urzędnicze do spraw
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec
dłużników
 Lista kandydatów do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:54:52 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Podinspektora ds. księgowości
budżetowej
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:51:19 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko podinspektora ds.
księgowości budżetowej w UMiG Zawichost
 Lista kandydatów do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:45:35 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Sekretarza Gminy w UMiG
Zawichost
 Lista kandydatów do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:38:56 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
asystenta rodziny
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-05 08:33:40 | Data modyfikacji: 2019-07-31 11:54:59.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
działań podejmowanych wobec dłużników
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-05 08:30:37 | Data modyfikacji: 2019-06-05 08:32:01.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Podinspektora d/s księgowości
budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 12:51:46 | Data modyfikacji: 2019-06-05 08:32:01.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnice Sekretarza Gminy w Zawichoście
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:52:01 | Data modyfikacji: 2019-06-05 08:32:01.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichoście
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-20 09:48:08 | Data modyfikacji: 2019-06-05 08:32:01.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawichoście
 Lista kandydatów do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-16 07:34:33 | Data modyfikacji: 2019-06-05 08:32:01.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:29:28 | Data modyfikacji: 2019-04-30 14:30:45.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze głównego księgowego Środowiskowym
Domu Samopomocy w Zawichoście
 informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:24:55 | Data modyfikacji: 2019-04-30 14:30:45.
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w
Zawichoście ogłasza konkurs na stanowisko
urzędnicze głównego księgowego
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-18 12:28:21 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:29:35.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Referenta ds. Kadr i Płac w Zakładzi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zawichoście
 Informacja od pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-29 08:29:10 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:29:35.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze Referenta ds. Kadr i Płac
 Ogłoszenie na stanowisko Referenta ds. Kadr i Płac w ZGKiM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 10:07:08 | Data modyfikacji: 2019-01-09 10:08:00.
Informacja o wyniku naboru
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-17 11:47:23 | Data modyfikacji: 2017-11-17 14:21:15.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-08 12:24:25 | Data modyfikacji: 2017-11-17 14:21:15.
Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 1 listopada
2017 stanowisko urzędnicze
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-25 07:29:18 | Data modyfikacji: 2017-10-25 07:30:39.
Informacja o wyniku naboru
 na stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:22:55 | Data modyfikacji: 2017-10-20 14:24:10.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
  na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 14:25:36 | Data modyfikacji: 2017-10-20 14:24:10.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-27 13:25:44 | Data modyfikacji: 2017-09-27 13:26:57.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
  na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-27 13:21:59 | Data modyfikacji: 2017-09-27 13:26:57.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych
w Zawichoście

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-12 18:43:01 | Data modyfikacji: 2017-09-12 18:46:09.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-12 18:38:29 | Data modyfikacji: 2017-09-12 18:46:09.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 13:34:07 | Data modyfikacji: 2017-07-04 13:35:27.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:50:48 | Data modyfikacji: 2017-08-28 15:41:52.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór na wolne z dniem 17 lipca 2017 roku stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:27:22 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:39:31.
Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola
w Zawichoście, ul. Szkolna 15, 27 – 630 Zawichost

I. Do konkursu zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. 2009r., Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.) może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. 2016. 1379 z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016. 1842 z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 168 z póź. zm.)

2. Oferty przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 ),
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 168, z póź. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. 2016. 1721, z późn. zm.)
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U.2016. 1379 z póź. zm. ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016. 1842 , z póź. zm.) Z przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016. 922, z póź. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście” w terminie do dnia 14 kwietnia 2017r. ( piątek ) do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27 – 630 Zawichost.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.

Zawichost, dnia 27 marca 2017

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 29 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost  z dnia 27 marca 2017r. - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:25:45 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:28:25.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 "Podinspektora do spraw opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-14 13:13:20 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:28:25.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko podinspektora ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:11:47 | Data modyfikacji: 2015-05-06 14:45:51.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór na wolne z dniem 1 maja 2015 roku stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:10:26 | Data modyfikacji: 2015-05-06 14:45:51.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
pracy
 " DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZAWICHOŚCIE"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:44:23 | Data modyfikacji: 2015-05-06 14:45:51.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko pracy " DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZAWICHOŚCIE"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:30:17 | Data modyfikacji: 2015-05-06 14:45:51.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY.pdf

 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy " DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZAWICHOŚCIE"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 13:43:38 | Data modyfikacji: 2015-03-12 12:20:53.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-27 12:56:06 | Data modyfikacji: 2015-03-12 12:20:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór na wolne z dniem 1 marca 2015 roku stanowisko urzędnicze "SEKRETARZA GMINY "

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-11 12:59:10 | Data modyfikacji: 2015-02-11 12:59:38.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 09:16:42 | Data modyfikacji: 2013-04-16 09:17:57.
Ogłoszenie o konkursie
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:05:23 | Data modyfikacji: 2013-04-16 09:17:57.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki o ochrony środowiska w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 11:57:32 | Data modyfikacji: 2013-04-16 09:17:57.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 13:40:28 | Data modyfikacji: 2013-04-16 09:17:57.
 .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:30:59 | Data modyfikacji: 2013-04-16 09:17:57.
 .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:32:52 | Data modyfikacji: 2013-04-16 09:17:57.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 10:06:05 | Data modyfikacji: 2013-04-16 09:17:57.

Zobacz:
   Archiwum Nabór pracowników
   Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie
Data wprowadzenia: 2019-01-09 10:06:05
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki