Sesja 11/06/2008

 Uchwała Nr XVIII/90/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2005 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:51:37.
 Uchwała Nr XVIII/91/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:52:17.
 Uchwała Nr XVIII/92/2008 w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:52:44.
 Uchwała Nr XVIII/93/2008 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/75/2008 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:53:19.
 Uchwała Nr XVIII/94/2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:54:33.

Zobacz:
 Sesja 28/02/2008 .  Sesja 27/03/2008 .  Sesja 28/04/2008 .  Sesja 11/06/2008 .  Sesja 28/08/2008 .  Sesja 09/10/2008 .  Sesja 30/10/2008 .  Sesja 26/11/2008 . 
Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:54:33
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki