Sesja 28/04/2008

 Uchwała Nr XVII/84/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:40:08.
 Uchwała Nr XVII/85/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za rok 2007

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:41:47.
 Uchwała Nr XVII/86/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za rok 2007.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:43:26.
  Uchwała Nr XVII/87/2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:45:07.
 Załącznik do uchwały Nr XV/87/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:49:03.
 Uchwała Nr XVII/88/2008 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:46:06 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:49:17.
 Uchwała Nr XVII/89/2008 w sprawie wynagrodzenia pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:49:46 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:49:17.

Zobacz:
 Sesja 28/02/2008 .  Sesja 27/03/2008 .  Sesja 28/04/2008 .  Sesja 11/06/2008 .  Sesja 28/08/2008 .  Sesja 09/10/2008 .  Sesja 30/10/2008 .  Sesja 26/11/2008 . 
Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:49:46
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki