Sesja 27/03/2008

 Uchwała Nr XVI/78/2008 w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty na terenie gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:25:28.
 Uchwała Nr XVI/79/2008 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na prace konserwatorskie muru ogrodzeniowego wokół kościoła.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:28:07.
 Uchwała Nr XVI/80/2008 w sprawie zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:29:14.
 Uchwała Nr XVI/81/2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:30:22.
 Załącznik do uchwały Nr XV/81/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:31:30 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:31:53.
 Uchwała Nr XVI /82/2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:33:12 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:31:53.
 Załącznik do uchwały Nr XV/822008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:33:38 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:31:53.
 Uchwała Nr XVI/83/2008 w sprawie akceptacji „ Opisu planowanego do realizacji zadania pod nazwą „ Plan Odnowy Miejscowości Zawichost” realizowanego w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:35:12 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:31:53.

Zobacz:
 Sesja 28/02/2008 .  Sesja 27/03/2008 .  Sesja 28/04/2008 .  Sesja 11/06/2008 .  Sesja 28/08/2008 .  Sesja 09/10/2008 .  Sesja 30/10/2008 .  Sesja 26/11/2008 . 
Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:35:12
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki