bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Podatki i opłaty na 2023 strona główna 

Podatki i opłaty na 2023
Uchwała Nr LV/309/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 11:02:28 | Data modyfikacji: 2023-01-02 11:03:12.
Informacje podatkowe wzory

IL-1 INFORMACJA O LASACH


ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH


ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH


ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH


IN-1- INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


ZIN-1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


ZIN-2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


ZIN-3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


IR-1 - INFORMACJA O GRUNTACH


ZIR-1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH


ZIR-2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH


ZIR-3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-01 10:45:36 | Data modyfikacji: 2021-07-13 10:06:21.
Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:37:38 | Data modyfikacji: 2021-01-20 13:28:53.
Uchwała Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 09:05:00 | Data modyfikacji: 2021-01-20 13:32:30.
Uchwała Nr XXII/98/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 09:05:41 | Data modyfikacji: 2021-01-20 13:31:48.
Uchwała Nr XXII/99/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-12 12:00:38 | Data modyfikacji: 2021-01-20 13:31:03.
Uchwała Nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie opłaty targowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:35:05 | Data modyfikacji: 2021-01-20 13:30:27.
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY” - DL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDL-1(1) i ZDL-2(1)

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-15 18:23:06 | Data modyfikacji: 2020-01-15 18:28:34.
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 3

BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI” - DN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDN-1(1) i ZDN-2(1)

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-15 18:23:28 | Data modyfikacji: 2020-01-15 18:31:35.
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANI

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY” - DR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDR-1(1) i ZDR-2(1)

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-15 18:23:55 | Data modyfikacji: 2020-01-15 18:33:47.
Uchwała Nr XXX/213/2013 Rady Miejskiej Zawichost
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zawichost 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-15 12:06:50 | Data modyfikacji: 2020-01-15 18:33:47.
Data wprowadzenia: 2014-01-15 12:06:50
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl