bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór rtf

Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:38:32 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:21:55.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór pdf

Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:39:08 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:21:55.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór pdf

Oświadczenie majątkowe radnego - wzór


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:39:38 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:21:55.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór rtf

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór rtf

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:40:06 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:21:55.

Zobacz:
  .  Oświadczenia majątkowe -korekty  .  Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Miasta . 
Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:40:06
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl