bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Budżet > Za 2021 rok strona główna 

Za 2021 rok
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych

od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:21:22.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych

od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:21:32.
Informacja Burmistrza Zawichostu za I kwartał
2021

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-25 14:51:38.
Sprawozdania za I kwartał 2021

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:04:25 | Data modyfikacji: 2021-08-25 14:52:57.
Informacja Burmistrza Zawichostu z wykonania
budżetu za II kwartał 2021 r.

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-25 14:41:18 | Data modyfikacji: 2021-10-26 14:28:57.
Sprawozdania za II kwartał 2021

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-25 14:31:26 | Data modyfikacji: 2021-08-25 14:44:54.
Korekty sprawozdań za II kwartał 2021

Korekta sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Korekta sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Korekta sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-25 14:53:28 | Data modyfikacji: 2021-08-25 14:44:54.
Sprawozdania za III kwartał 2021

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-22 08:38:29 | Data modyfikacji: 2021-08-25 14:44:54.
Informacja Burnistrza Zawichostu za III kwartał
2021

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-26 14:27:50 | Data modyfikacji: 2021-10-26 14:28:09.

Zobacz:
 Sprawozdania finansowe .  Sprawozdania z wykonania budżetu  . 
Data wprowadzenia: 2021-10-26 14:27:50
Data modyfikacji: 2021-10-26 14:28:09
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl