bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 01/03/2021 strona główna 

Sesja 01/03/2021
Uchwała Nr XXIV/173/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w przedmiocie wyrażenia stanowiska w sprawie o sygnaturze II SA/Ke 1075/20 ze stargi na Uchwałę Mady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020r uchwała nr XXIII/145/20 w przedmiocie sprzedaży działki w formie bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 08:02:39.
Uchwała Nr XXIV/174/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 08:02:51.
Uchwała Nr XXIV/175/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Zawichost na 2021 rok.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 08:03:21.
Uchwała Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:59:46.

Zobacz:
 Uchwały 2021 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2008r. .  Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost . 
Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:59:46
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl