bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2021 rok
Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:34.
Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:45.
Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania je

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:23:55.
Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:24:08.
Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:24:19.
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacujnego i postepowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:52:23.
Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:12:46.
Zarządzenie nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:24:19 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do prowadzenia projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filią w Gminie Zawichost"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:12:57 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do prowadzenia projektu pn. "Wsparcie dla Seniorów w Gminie Zawichost"t"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:13:15 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Zawichostu

Zmieniająca Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:30:48 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:01 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:22 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:31:37 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:32:09 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika ZGKiM w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:32:21 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:05:12 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publiczengo z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku oraz wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia sportu i rekreacji w 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 07:59:47 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:24:40.
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji zadań zleconych pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnostrawnych i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportow

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 07:59:58 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia dni wlnych od pracy w 2021 roku dla pracowników UMiG Zawichost w zamian za dni świąteczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:01:33 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji pozamiltarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w 2021 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:03:08 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMIG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:03:22 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:18 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:31 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:04:46 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w UMIG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:03 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:27 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:43 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:05:56 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:06:11 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:06:25 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:02 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:11 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:21 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespoły Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego zarządzeniem Nr 96/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 18.06.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:07:38 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:40:56 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:12 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:26 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:37 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:41:53 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:42:05 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie MiG Zawichost na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:42:19 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Zawichost, rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:29:30 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:29:57 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:30:17 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawue ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:30:49 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:45:21 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:45:31 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:45:48 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:45:59 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia formy przekazywania jednostkom sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:10 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zawichost dla ZGKIM w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:31 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:42 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2021/W Burmistrza Zawichostu z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 20

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:54 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:47:20 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia dni wlnych od pracy w 2021 roku dla pracowników UMiG Zawichost w zamian za dni świąteczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:47:38 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:09:27 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:09:39 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:56:33 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:56:47 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:57:02 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonania czynności, do których upoważniony jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej w Zawichoście podczas jego nieobecności

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:57:14 | Data modyfikacji: 2021-03-03 14:06:51.
Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:57:36 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 63/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz Dziennego Domu Pomocy w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:57:50 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:58:04 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.
Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:58:31 | Data modyfikacji: 2021-05-07 13:04:45.

Zobacz:
   Za 2021 rok
   Za 2020 rok
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:58:31
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl