bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Archiwum Wybory strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 07:58:25 | Data modyfikacji: 2020-06-08 08:01:23.
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGOW KRAJUW WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
28 CZERWCA 2020 R

wzór zgłoszenia do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 08:09:14 | Data modyfikacji: 2020-06-08 08:10:31.
Informacje PKW - Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:28:52 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:38:49.
Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-10 09:39:03 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:38:49.
Głosowanie korespondencyjne

Informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego

wzór zgłoszenia do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-12 11:12:03 | Data modyfikacji: 2020-06-12 11:15:48.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 12
czerwca 2020 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzi

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-12 11:28:56 | Data modyfikacji: 2020-06-12 11:29:58.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 12 czerwca 2020 r.

o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-12 23:12:33 | Data modyfikacji: 2020-06-12 23:14:00.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020

. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-15 09:04:18 | Data modyfikacji: 2020-06-15 09:44:40.
POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:12:01 | Data modyfikacji: 2020-06-15 09:44:40.
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:07:36 | Data modyfikacji: 2020-06-15 09:44:40.
Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:08:10 | Data modyfikacji: 2020-06-15 09:44:40.
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.

Postanowienie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:10:11 | Data modyfikacji: 2020-06-17 12:10:44.
Dokumenty szkoleniowe dla członków Okręgowych
Komisji Wyborczych w Zawichoście

Prezentacja do pobrania>>>

Kodeks wyborczy do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-18 14:41:29 | Data modyfikacji: 2020-06-18 14:44:14.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie
Zawichost

Składy OKW do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-22 07:25:34 | Data modyfikacji: 2020-06-18 14:44:14.
POSTANOWIENIENR 116/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 17 czerwca 2020r.

w sprawie zmianyw składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:59:03 | Data modyfikacji: 2020-06-25 09:09:19.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie PKW do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:42:09 | Data modyfikacji: 2020-06-25 09:09:19.

Zobacz:
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 .  Wybory uzupełniające do Senatu .  Wybory samorządowe 2014 .  Wybory Parlamentarne 2015 .  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .  Wybory Samorządowe 2018 .  Wybory Parlamentarne 2019 .  WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 .  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:42:09
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl