bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Raport za rok 2021 strona główna 

Raport za 2018 rok
INFORMACJA Burmistrza Zawichostu

INFORMACJA Burmistrza Zawichostu


Na sesji Rady Miejskiej Zawichost, która odbędzie się 25 czerwca 2019 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Zawichost przedstawionym przez Burmistrza Zawichostu, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2018 rok.


W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Zawichost. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Zawichost do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju numer 10 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

 LISTA POPARCIA DO POBRANIA>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:35:24 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:05:59.
Podanie do Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Podanie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:39:36 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:06:35.
Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Zawichost za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 07:56:56 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:07:16.
Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2018
 raport do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 07:57:28 | Data modyfikacji: 2020-06-01 13:07:48.

Zobacz:
   Raport za rok 2020
   Raport za rok 2019
   Raport za 2018 rok
Data wprowadzenia: 2019-05-31 07:57:28
Data modyfikacji: 2020-06-01 13:07:48
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl