bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Archiwum Wybory strona główna 

Wybory Samorządowe 2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów, i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:20:08 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:14:38.
OBWIESZCZENIE STAROSTY SANDOMIERSKIEGO z dnia 22
sierpnia 2018 r
 Starosta Sandomierski podaje się do publicznej wiadomości : informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:12:28 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:14:49.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:13:46 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:14:28.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 27 sierpnia 2018r.
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje się do publicznej wiadomości : informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawichoście w wyborach do Rady Miejskiej Zawichost zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:16:25 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:14:17.
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost z dnia 27 sierpnia 2018r.
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 padziemika 201 8r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:19:28 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:14:06.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 r
 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:21:16 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:13:56.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 1 0 września 2018 r.
  w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:52:43 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:13:38.
Informacja w sprawie dyżurowania Miejskiej
Komisji Wyborczej w Zawichoście
 informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:10:08 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:13:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 21 września 2018r.
 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:25:22 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:12:56.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 24 września 2018 r.
 w celu powołania w gminie Zawichost obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-24 12:43:32 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:12:37.
Komunikat PKW z dnia 26 września 2018r.
 o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 paździenika 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:02:44 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:12:21.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
 przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Powiat Sandomierski str 9

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:05:03 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:10:05.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
z dnia 1 października 2018 r.
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gmina Zawichost załączniki od 192 do 194

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:06:59 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:09:53.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 3 października 2018 r.
 o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-05 07:22:41 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:09:42.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 4 października 2018 r.
 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zawichoście zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-05 07:23:45 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:09:26.
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 Składy OKW - Gmina Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-18 10:04:13 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:09:15.
Wyniki Wyborów do Rady Miejskie Zawichost
 Szczegółowe wyniki do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-24 11:08:33 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:08:57.
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 24 października 2018 r. o
przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego w
dniu 4 listopada 2018 r.
 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-24 11:12:19 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:08:43.
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW
WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 protokół do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-05 11:48:19 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:08:30.
ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
ZAWICHOST>>>
 Zaświadczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-05 11:52:35 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:08:14.

Zobacz:
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
   Wybory uzupełniające do Senatu
   Wybory samorządowe 2014
   Wybory Parlamentarne 2015
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   Wybory Samorządowe 2018
   Wybory Parlamentarne 2019
   WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020
Data wprowadzenia: 2018-11-05 11:52:35
Data modyfikacji: 2019-03-20 11:08:14
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl