bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2018 rok
Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:26:31.
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:27:30.
Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:28:20.
Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:29:53.
Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:32:17.
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zawichost w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:33:47.
Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:11:36.
Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:13:37.
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:56:37.
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:59:33.
Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:10:25.
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:24:25.
Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:22:03.
Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:23:42.
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 173/2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktuwów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:30 | Data modyfikacji: 2018-06-19 11:03:09.
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:41 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:10:34.
Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:49 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:26:25.
Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:00 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:28:27.
Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:07 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:29:42.
Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:15 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:31:34.
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście KOGUTKI

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:23 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:44:02.
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia formy przekazaywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:29 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:46:09.
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:41 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:47:27.
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:48 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:48:58.
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:57 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:51:02.
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:07 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:52:19.
Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawe powołania komisji o odbioru robót

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:15 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:02:37.
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:23 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:33:20.
Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku18 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:33 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:35:27.
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:40 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:36:36.
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:54 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:38:17.
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:17 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:39:41.
Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomiści (stadion sportowy Powiśle)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:24 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:41:47.
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:30 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:42:55.
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:37 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:44:13.
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:43 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:45:55.
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:49 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:14:15.
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:56 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:50:07.
Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:03 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:49:31.
Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:19 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:51:20.
Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawiie użyczenia budynku remizy w Piotrowicach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:29 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:53:14.
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:41 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:52:15.
Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:50 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:51:05.
Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:57 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:57:20.
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania MGOK za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:07 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:58:42.
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:13 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:59:49.
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:19 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:01:15.
Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:30 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:14:44.
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:38 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:15:43.
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:47 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:16:52.
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:54 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:17:55.
Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:01 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:18:57.
Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:08 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:21:28.
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:16 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:22:10.
Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:21 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:23:23.
Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:28 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:25:38.
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:36 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:26:45.
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:42 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:18:50.
Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:49 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:24:55.
Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez sarny w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:55 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:27:54.
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:56:02 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:30:07.
Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez sarny w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:56:14 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:31:11.
Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - podjazd dla niepełnosprawnych OSP Czyżów Szlachecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:14 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:32:48.
Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:22 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:33:55.
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:30 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:40:26.
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:37 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:49:26.
Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:43 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:50:29.
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:51 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:07:48.
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:58 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:28:19.
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:06 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:29:21.
Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:13 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:08:51.
Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:21 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:09:57.
Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:29 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:12:22.
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaczowania skutków klęsk żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:37 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:44:56.
Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektra ZSO w Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:47 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:46:48.
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:56 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:48:17.
Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:05 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:51:01.
Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:18 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:52:26.
Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:26 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:53:41.
Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaczowania skutków klęsk żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:34 | Data modyfikacji: 2018-08-17 08:43:32.
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:42 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:45:37.
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:52 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:46:56.
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:01 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:48:38.
Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka nr ewid. 285) od km 0+000 do 0+214,5

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:08 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:53:12.
Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, Przebudowa drogi w miejscowości Podszyn

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:15 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:58:47.
Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:10 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:59:44.
Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawachni płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:14 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:01:35.
Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:22 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:04:50.
Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:28 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:06:37.
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:33 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:08:03.
Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:38 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:10:04.
Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:43 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:12:09.
Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:48 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:14:08.
Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:52 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:16:24.
Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:57 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:21:08.
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2016 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:55:05 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:27:13.
Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:55:10 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:32:41.
Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:24:44 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:25:10.
Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:26:08 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:25:10.
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:27:18 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:27:57.
Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:31:39 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:38:22.
Załączniki do zarządzenia nr 101/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:34:28 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:37:29.
Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:40:03 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:37:29.
Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:41:41 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:42:34 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:47:48 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:49:22 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:51:12 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:53:57 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:56:12 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:04:07 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:04:26.
Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:05:38 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:06:33.
Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:07:11 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:07:45.
Zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - figura przydrożnai

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:13 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:56:24.
Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:23 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:57:24.
Zarządzenie nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:30 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:58:22.
Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:37 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:59:16.
Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2019

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:31:30 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:59:16.
Zarządzenie nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:51:19 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:01:29.
Zarządzenie nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:51:34 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:03:02.
Zarządzenie nr 120/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:51:44 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:03:59.
Zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:51:54 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:24:12.
Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia działki gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:00 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:06:33.
Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia działki gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:07 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:09:18.
Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:13 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:10:28.
Zarządzenie nr 125/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:31 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:11:50.
Zarządzenie nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:39 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:26:19.
Zarządzenie nr 127/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości przy ul. Wiosennej 12

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:43 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:51:11.
Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej w Piotrowicach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:48 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:53:41.
Zarządzenie nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:52 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:55:19.
Zarządzenie nr 130/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:53:01 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:57:40.
Zarządzenie nr 131/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:43:30 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:59:21.
Zarządzenie nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:43:39 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:01:20.
Zarządzenie nr 133/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania operatorów do spraw informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:43:48 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:03:37.
Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:44:20 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:45:12.
Zarządzenie nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości przy ul. Polnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:44:27 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:13:07.
Zarządzenie nr 136/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych w miejscowości Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:44:56 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:14:58.
Zarządzenie nr 137/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - targowisko

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:01 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:17:20.
Zarządzenie nr 138/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:07 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:19:18.
Zarządzenie nr 139/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:11 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:20:41.
Zarządzenie nr 140/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:18 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:22:06.
Zarządzenie nr 141/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:43 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:23:19.
Zarządzenie nr 142/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:02 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:24:30.
Zarządzenie nr 143/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:06 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:28:42.
Zarządzenie nr 144/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:11 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:40:50.
Zarządzenie nr 145/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:15 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:43:59.
Zarządzenie nr 146/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użytaczna w 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:22 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:48:04.
Zarządzenie nr 147/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:32 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:21:16.
Zarządzenie nr 148/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:39 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:22:13.
Zarządzenie nr 149/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:45 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:23:18.
Zarządzenie nr 150/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:01 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:24:33.
Zarządzenie nr 151/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:07 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:26:09.
Zarządzenie nr 152/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:12 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:27:19.
Zarządzenie nr 153/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:20 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:28:50.
Zarządzenie nr 154/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:28 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:51:03.
Zarządzenie nr 155/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:29:48 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:50:05.
Zarządzenie nr 156/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:33:46 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:53:56.
Zarządzenie nr 157/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Budowa parkingu na działce o nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:33:55 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:55:34.
Zarządzenie nr 158/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia działki gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:03 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:32:11.
Zarządzenie nr 159/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:12 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:57:46.
Zarządzenie nr 160/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:20 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:59:25.
Zarządzenie nr 161/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:30 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:00:57.
Zarządzenie nr 162/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:40 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:02:13.
Zarządzenie nr 163/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:50 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:03:28.
Zarządzenie nr 164/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:35:01 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:04:43.
Zarządzenie nr 165/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:35:11 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:05:51.
Zarządzenie nr 166/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Przedłużenie terminu rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:35:31 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:07:29.
Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:08:28 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:10:39.
Zarządzenie nr 168/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:08:38 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:43:13.
Zarządzenie nr 169/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:08:44 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:11:50.
Zarządzenie nr 170/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:08:53 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:13:12.
Zarządzenie nr 171/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:07 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:15:02.
Zarządzenie nr 172/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:20 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:16:20.
Zarządzenie nr 173/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:30 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:17:19.
Zarządzenie nr 174/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:39 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:18:56.
Zarządzenie nr 175/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:49 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:18:17.
Zarządzenie nr 176/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:57 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:19:22.
Zarządzenie nr 177/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 08:59:56 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:05:41.
Zarządzenie nr 178/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:06 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:07:18.
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:12 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:08:47.
Zarządzenie nr 180/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:18 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:10:32.
Zarządzenie nr 181/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:24 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:11:27.
Zarządzenie nr 182/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok ZSIP w Zawichoście oraz ZSIP w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:31 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:13:10.
Zarządzenie nr 183/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:38 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:14:08.
Zarządzenie nr 184/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w UMIG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:44 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:19:55.
Zarządzenie nr 185/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:49 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:15:14.
Zarządzenie nr 186/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:54 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:16:15.
Zarządzenie nr 187/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:59 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:17:21.
Zarządzenie nr 188/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:01:04 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:19:16.
Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:01:12 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:20:13.
Zarządzenie nr 190/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:01:17 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:21:09.
Zarządzenie nr 191/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:01:22 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:22:02.
Zarządzenie nr 192/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:00 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:22:59.
Zarządzenie nr 193/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:07 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:24:08.
Zarządzenie nr 194/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:15 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:25:03.
Zarządzenie nr 195/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - w bloku mieszkalnym w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:21 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:26:31.
Zarządzenie nr 196/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:27 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:27:23.
Zarządzenie nr 197/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:17:38 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:23:03.
Zarządzenie nr 198/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:17:57 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:24:16.
Zarządzenie nr 199/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:19:16 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:25:36.
Zarządzenie nr 200/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:19:46 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:26:42.

Zobacz:
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:19:46
Data modyfikacji: 2019-01-21 11:26:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl