bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2018 rok
Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:26:31.
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:27:30.
Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:28:20.
Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:29:53.
Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:32:17.
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zawichost w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:33:47.
Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:11:36.
Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:13:37.
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:56:37.
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:59:33.
Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:10:25.
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:24:25.
Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:22:03.
Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:23:42.
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 173/2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktuwów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:30 | Data modyfikacji: 2018-06-19 11:03:09.
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:41 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:10:34.
Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:49 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:26:25.
Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:00 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:28:27.
Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:07 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:29:42.
Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:15 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:31:34.
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście KOGUTKI

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:23 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:44:02.
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia formy przekazaywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:29 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:46:09.
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:41 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:47:27.
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:48 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:48:58.
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:57 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:51:02.
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:07 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:52:19.
Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawe powołania komisji o odbioru robót

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:15 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:02:37.
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:23 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:33:20.
Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku18 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:33 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:35:27.
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:40 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:36:36.
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:54 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:38:17.
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:17 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:39:41.
Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomiści (stadion sportowy Powiśle)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:24 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:41:47.
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:30 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:42:55.
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:37 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:44:13.
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:43 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:45:55.
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:49 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:14:15.
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:56 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:50:07.
Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:03 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:49:31.
Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:19 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:51:20.
Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawiie użyczenia budynku remizy w Piotrowicach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:29 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:53:14.
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:41 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:52:15.
Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:50 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:51:05.
Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:57 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:57:20.
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania MGOK za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:07 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:58:42.
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:13 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:59:49.
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:19 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:01:15.
Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:30 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:14:44.
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:38 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:15:43.
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:47 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:16:52.
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:54 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:17:55.
Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:01 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:18:57.
Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:08 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:21:28.
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:16 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:22:10.
Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:21 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:23:23.
Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:28 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:25:38.
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:36 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:26:45.
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:42 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:18:50.
Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:49 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:24:55.
Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez sarny w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:55 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:27:54.
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:56:02 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:30:07.
Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez sarny w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:56:14 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:31:11.
Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - podjazd dla niepełnosprawnych OSP Czyżów Szlachecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:14 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:32:48.
Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:22 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:33:55.
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:30 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:40:26.
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:37 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:49:26.
Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:43 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:50:29.
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:51 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:07:48.
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:58 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:28:19.
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:06 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:29:21.
Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:13 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:08:51.
Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:21 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:09:57.
Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:29 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:12:22.
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaczowania skutków klęsk żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:37 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:44:56.
Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektra ZSO w Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:47 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:46:48.
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:56 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:48:17.
Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:05 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:51:01.
Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:18 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:52:26.
Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:26 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:53:41.
Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaczowania skutków klęsk żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:34 | Data modyfikacji: 2018-08-17 08:43:32.
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:42 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:45:37.
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:52 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:46:56.
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:01 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:48:38.
Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka nr ewid. 285) od km 0+000 do 0+214,5

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:08 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:53:12.
Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, Przebudowa drogi w miejscowości Podszyn

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:15 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:58:47.
Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:10 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:59:44.
Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawachni płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:14 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:01:35.
Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:22 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:04:50.
Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:28 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:06:37.
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:33 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:08:03.
Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:38 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:10:04.
Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:43 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:12:09.
Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:48 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:14:08.
Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:52 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:16:24.
Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:57 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:21:08.
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2016 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:55:05 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:27:13.
Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:55:10 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:32:41.
Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:24:44 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:25:10.
Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:26:08 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:25:10.
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:27:18 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:27:57.
Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:31:39 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:38:22.
Załączniki do zarządzenia nr 101/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:34:28 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:37:29.
Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:40:03 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:37:29.
Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:41:41 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:42:34 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:47:48 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:49:22 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:51:12 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:53:57 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:56:12 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:04:07 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:04:26.
Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:05:38 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:06:33.
Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:07:11 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:07:45.
Zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:13 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:07:45.
Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:23 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:07:45.
Zarządzenie nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:30 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:07:45.
Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:37 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:07:45.
Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2019

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:31:30 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:07:45.

Zobacz:
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:31:30
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl