bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady >  Sesja 28/12/2017 strona główna 

Sesja 28/12/2017
Uchwała Nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:50:00.
Uchwała Nr XXXIV/166/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:56:25 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:05:25.
Uchwała Nr XXXIV/167/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:58:16 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:14:33.
Uchwała Nr XXXIV/168/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:58:31 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:15:48.
Uchwała Nr XXXIV/169/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:58:42 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:16:59.
Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkofolowych na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:58:55 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:20:03.
Uchwała Nr XXXIV/171/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:59:03 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:22:35.
Uchwała Nr XXXIV/172/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w statucie OPS w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:59:11 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:24:00.
Uchwała Nr XXXIV/173/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:59:22 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:26:02.

Zobacz:
   Uchwały 2023
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:59:22
Data modyfikacji: 2018-01-12 12:26:02
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl