bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 19/10/2017 strona główna 

Sesja 19/10/2017
Uchwała Nr XXXI/152/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:18:51 | Data modyfikacji: 2017-10-26 14:32:18.
Uchwała Nr XXXI/153/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:19:06 | Data modyfikacji: 2017-10-26 14:34:57.
Uchwała Nr XXXI/154/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zawichost do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:07:40 | Data modyfikacji: 2017-10-20 14:36:41.
Uchwała Nr XXXI/155/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zawichost na lata 2016-2022”

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:04:24 | Data modyfikacji: 2017-10-20 14:35:45.

Zobacz:
   Uchwały 2023
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:04:24
Data modyfikacji: 2017-10-20 14:35:45
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl