bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 29/09/2017 strona główna 

Sesja 29/09/2017
Uchwała Nr XXX/145/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:09:55 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:21:49.
Uchwała Nr XXX/146/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:10:13 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:22:42.
Uchwała Nr XXX/147/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przystąpienia Gminy Zawichost do przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych w ramach realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe RPO dla Województwa Świętkrzyskiego na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:13:46 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:23:39.
Uchwała Nr XXX/148/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:14:46 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:24:32.
Uchwała Nr XXX/149/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w statucie OPS w Zawichoście nadanym Uchwała ne XIII/69/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:15:59 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:25:34.
Uchwała Nr XXX/150/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomoście gruntowej w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:16:45 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:26:23.
Uchwała Nr XXX/151/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/142/2017 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:18:35 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:30:33.

Zobacz:
   Uchwały 2023
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:18:35
Data modyfikacji: 2017-10-12 10:30:33
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl