bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 09/06/2017 strona główna 

Sesja 09/06/2017
Uchwała Nr XXVIII/133/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:52:40.
Uchwała Nr XXVIII/134/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:54:02.
Uchwała Nr XXVIII/135/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:57:54 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:01:16.
Uchwała Nr XXVIII/136/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:59:19 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:01:16.
Uchwała Nr XXVIII/137/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczana wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:04:09 | Data modyfikacji: 2017-07-10 11:45:58.
Uchwała Nr XXVIII/138/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:06:10 | Data modyfikacji: 2017-07-10 11:45:58.
Uchwała Nr XXVIII/139/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany statutu ZGKiM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:07:16 | Data modyfikacji: 2017-07-10 11:45:58.

Zobacz:
   Uchwały 2023
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:07:16
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl