bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 09/05/2017 strona główna 

Sesja 09/05/2017
Uchwała Nr XXVII/128/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 20:49:53.
Uchwała Nr XXVII/129/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 20:51:53.
Uchwała Nr XXVII/130/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/130/2016 RM Zawichost z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia" Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych na rok 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 20:55:41.
Uchwała Nr XXVII/131/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 20:57:52.
Uchwała Nr XXVII/132/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Czyżów Szlachecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 21:01:04.

Zobacz:
   Uchwały 2023
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2017-05-28 21:01:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl