bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2017 rok
Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:51:16.
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:53:45.
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:56:18.
Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:58:53.
Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:00:21.
Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:01:50.
Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:48:07.
Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:49:40.
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:52:30.
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2016 Burmistrza MiG Zawichostz dnia 2 grudnia 2016 w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:54:51 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:54:59.
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:56:21 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:54:59.
Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:59:22 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 11:12:58 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:24:23 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:26:20 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:27:43 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:31:15 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:32:16 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:34:26 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:23:33 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:05:39 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:07:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:10:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:12:38 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:16:48 | Data modyfikacji: 2017-04-24 07:58:20.
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglącu dokumantacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:18:49 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:20:57 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:23:40 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:25:11 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:42:24 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:43:28 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:45:09 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:47:20 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:49:21 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:55:28 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:06:05 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:06:56 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:08:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:09:01 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:10:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektowa ZSiP w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:10:52 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:12:10 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości Stadion Powiśle

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:36:48 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:38:09 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:42:46 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:21:39 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie użyczenia nieruchomości dla Stowarzyszenia Spełnic-Marzenia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:32:46 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:33:45 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:06:05 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:08:43 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości z przeznaczeniam pod Rozrywki Mobilne

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:10:47 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:12:30 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:13:49 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:15:15 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora ZSiP w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:24:13 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:25:51 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:26:44 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:27:50 | Data modyfikacji: 2017-07-03 11:51:26.
Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:30:07 | Data modyfikacji: 2017-07-03 11:51:26.
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK w Zawichoście za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:46:53 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2011 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:48:50 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:50:14 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:53:11 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:55:05 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:56:12 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:58:05 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zawichost dla ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:59:58 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru oświetlenia drogowego w miejscowościach Chrapanów i Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:02:00 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:07 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:40:03.
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:15 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:41:48.
Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:23 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:47:37.
Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zawichost dla ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:31 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:49:14.
Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:39 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:50:46.
Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:47 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:52:40.
Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:57 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:53:41.
Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:03 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:09:38.
Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:11 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:57:14.
Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:18 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:34:17.
Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:26 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:35:38.
Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: remont drogi gminnej Linów Kolonia - Linów Stary

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:33 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:10:07.
Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:43 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:13:11.
Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:11 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:15:46.
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:21 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:40:32.
Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:29 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:41:27.
Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:40 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:46:11.
Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:48 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:42:42.
Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:57 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:44:47.
Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:03 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:20:50.
Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:09 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:17:35.
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:15 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:14:19.
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:21 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: remont drogi gminnej Zawichost ul. Ostrowiecka - Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 07:58:35 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 07:59:30 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:01:45 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:03:34 | Data modyfikacji: 2017-08-07 08:13:03.
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w Czyżowie Szlacheckim - budynek Strażnicy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:12:29 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:18:41.
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:16:27 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:19:33.
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Dagmary Szymańskiej ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:18:45 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:20:14.
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:19:12 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:21:04.
Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:19:43 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:21:57.
Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:20:00 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:22:48.
Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:20:21 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:23:29.
Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Polnej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:21:12 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:24:19.
Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:35 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:32:14.
Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:50 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:35:32.
Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:57 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:39:16.
Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:05 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:42:56.
Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:12 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:46:40.
Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminy instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:19 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:18:58.
Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:26 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:10:51.
Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:32 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:11:51.
Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:39 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:31:18.
Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:46 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:32:18.
Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:53 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:33:15.
Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:01 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:34:17.
Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:07 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:36:00.
Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:13 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:37:26.
Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:18 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:38:37.
Zarządzenie nr 119/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:25 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:40:09.
Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:37 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:46:10.
Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:00 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:48:20.
Zarządzenie nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:11 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:49:21.
Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:20 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:50:20.
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:32 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:52:07.
Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:53:03 | Data modyfikacji: 2017-12-13 09:58:27.
Zarządzenie nr 126/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia pomieszczeń budynku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:21 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:02:34.
Zarządzenie nr 127/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:29 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:03:36.
Zarządzenie nr 128/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:36 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:05:14.
Zarządzenie nr 129/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Zawichost pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych środków pomocowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:44 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:08:02.
Zarządzenie nr 130/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:54 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:14:42.
Zarządzenie nr 131/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:01 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:16:03.
Zarządzenie nr 132/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:08 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:17:04.
Zarządzenie nr 133/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:15 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:20:40.
Zarządzenie nr 134/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:22 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:22:40.
Zarządzenie nr 135/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:29 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:06:25.
Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:37 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:23:42.
Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:46 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:26:02.
Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania ds. odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:52 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:27:41.
Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomoście gruntowej w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:55:02 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:29:27.
Zarządzenie nr 140/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:55:10 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:30:25.
Zarządzenie nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:31:16 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:34:56.
Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:31:27 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:35:48.
Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:31:38 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:36:44.
Zarządzenie nr 144/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:31:51 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:37:41.
Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:06 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:38:38.
Zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia samochodu strażackiego Volvo OSP Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:18 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:41:16.
Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyczenia w 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:27 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:43:40.
Zarządzenie nr 148/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:41 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:44:44.
Zarządzenie nr 149/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:48 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:58:30.
Zarządzenie nr 150/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:00 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:00:02.
Zarządzenie nr 151/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:08 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:01:01.
Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:16 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:02:02.
Zarządzenie nr 153/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:24 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:03:06.
Zarządzenie nr 154/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:31 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:08:55.
Zarządzenie nr 155/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:39 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:10:15.
Zarządzenie nr 156/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu uchwały WPF Gminy Zawichost na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:49 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:12:41.
Zarządzenie nr 157/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:34:00 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:25:51.
Zarządzenie nr 158/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:03:36 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:12:19.
Zarządzenie nr 159/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:03:46 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:13:35.
Zarządzenie nr 160/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:03:57 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:14:36.
Zarządzenie nr 161/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:04:20 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:15:40.
Zarządzenie nr 162/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania ds. odbioru technicznegp robót "Przebudowa drogi w Chrapanowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:04:36 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:18:30.
Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:04:44 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:19:29.
Zarządzenie nr 164/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:04:52 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:21:22.
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Dagmary Szymańskiej ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego A. Rutkowskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:01 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:23:19.
Zarządzenie nr 166/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:10 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:25:33.
Zarządzenie nr 167/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:20 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:29:19.
Zarządzenie nr 168/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:28 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:30:49.
Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:35 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:32:21.
Zarządzenie nr 170/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia stawek czynszu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:47 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:33:53.
Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania ds. odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:06:05 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:35:15.
Zarządzenie nr 172/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:06:48 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:37:01.
Zarządzenie nr 173/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:01 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:38:47.
Zarządzenie nr 174/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: remont drogi gminnej Zawichost ul. Ostrowiecka -Linów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:13 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:40:27.
Zarządzenie nr 175/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:25 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:42:14.
Zarządzenie nr 176/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:36 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:44:26.
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:47 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:45:43.
Zarządzenie nr 178/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:08:17 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:46:40.
Zarządzenie nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: Budowa Studni głebokiej w miejscowości Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:08:34 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:49:12.
Zarządzenie nr 180/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:08:49 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:50:29.
Zarządzenie nr 181/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:08:59 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:51:34.
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania ds. odbioru technicznego robót w Dziurowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:09:15 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:53:20.
Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych w Budynku Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:09:39 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:54:46.
Zarządzenie nr 184/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:09:55 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:59:13.
Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:10:19 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:00:25.
Zarządzenie nr 186/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:10:30 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:02:26.
Zarządzenie nr 187/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:06:10 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:02:26.
Zarządzenie nr 97A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie niedopłatnego przekazania dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:12:56 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:02:26.

Zobacz:
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:12:56
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl