bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
OGŁOSZENIA strona główna 

OGŁOSZENIA
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu z dnia 6.02.2023
r.
 spis inwentaryzacyjny i karta inwentaryzacyjna dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntow....pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2023-02-06 14:59:46.
Ogłoszenia Burmistrza Zawichostu z dnia
29.09.2022r.

w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w Gminie Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 14:06:04.
Ogłoszenia Burmistrza Zawichostu z dnia
28.07.2021r.

w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowości Zawichost i Podszyn

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-28 21:48:07 | Data modyfikacji: 2021-07-29 09:26:56.
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu z dnia 22
grudnia 2020r.

w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowości Pawłów

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-22 14:38:30 | Data modyfikacji: 2020-12-22 14:39:37.
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu z dnia 29
września 2020r.

Ogłoszenie Burmistrza do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-30 07:43:16 | Data modyfikacji: 2020-12-22 14:39:37.
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu z dnia 10 maja
2020r.

w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działki położonej w miejscowości Zawichost

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-10 14:50:38 | Data modyfikacji: 2020-08-10 14:53:30.
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu

w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowości Czyżów Szlachecki

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 14:38:15 | Data modyfikacji: 2020-05-05 14:39:24.
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu

w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowości Dziurów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-23 21:13:30 | Data modyfikacji: 2020-04-23 21:14:30.
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu

OGŁOSZENIE


Burmistrz Zawichostu działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) informuje, iż spis inwentaryzacyjny i karta inwentaryzacyjna dotyczą następującej nieruchomości:


1) poł. w miejscowości Chrapanów, gm. Zawichost - oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 96/2 o pow. 0,1000 ha;

oraz protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Zawichost w drodze komunalizacji w/w nieruchomości, zostały w dniu 25.02.2020 r. wyłożone do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na okres 30 dni tj., od dnia 25 lutego 2020 roku do dnia 26 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zawichost.pl .


Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, pokój nr 17.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-26 18:24:23 | Data modyfikacji: 2020-04-23 21:14:30.
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu
  w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowościach Kolecin. Zawichost, Wyspa

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:45:23 | Data modyfikacji: 2020-04-23 21:14:30.
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu
 w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowościach Zawichost, Podszyn, Pawłów, Linów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:35:55 | Data modyfikacji: 2020-04-23 21:14:30.
Starosta Sandomierski podaje do publicznej
wiadomości

decyzję o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-25 20:49:17 | Data modyfikacji: 2020-04-23 21:14:30.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191z 1990 r. z późn. zm.) informuje, iż spisy inwentaryzacyjne i karty inwentaryzacyjne dotyczące:
• nieruchomości oznaczonych nr 154, 200, 228, 257 położonych w obrębie ewidencyjnym Zawichost
• nieruchomości oznaczonej nr 64 położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda
oraz protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Zawichost w drodze komunalizacji w/w nieruchomości zostały w dniu 18.04.2018 r. wyłożone do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na okres 30 dni tj., od dnia 18.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost oraz ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zawichost.pl .
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w kartach inwentaryzacyjnych, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, pokój nr 17.

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-18 12:27:37 | Data modyfikacji: 2020-04-23 21:14:30.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:56:26 | Data modyfikacji: 2020-04-23 21:14:30.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-21 21:51:10 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:14:50 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:13:34 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:12:12 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów
 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-21 10:44:07 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 w sprawie listy osób zakwalikowanych do otrzymania mieszkania socjalnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:59:25 | Data modyfikacji: 2016-07-21 10:38:19.
Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:59:25
Data modyfikacji: 2016-07-21 10:38:19
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl