bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2016 rok
Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:21:04.
Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:26:21 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:26:55.
Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:28:19 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:26:55.
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania pełnomocnika ds. uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:29:41 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania pełnomocnika ds. uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:32:06 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:36:02 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:44:54 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:45:55 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:48:46 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:51:51.
Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:47:35 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:49:27 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:54:15 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:56:19 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:57:53 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:58:48 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:59:48 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:01:36 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:18:17 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowani uzupełniającym na rok 2016/2017 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:22:29 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:30:33 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:35:03 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:38:18 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:51:23 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w sprawie opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:54:16 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z referendum zarządzonego 6 września 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:57:44 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:27:17 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:28:57 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:29:54 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia OPS w Zawichoście do realizacji zadań z zakresu świadzenia wychowawczego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:31:20 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:32:05 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:33:25 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:35:05 | Data modyfikacji: 2016-03-31 09:13:51.
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:45:27 | Data modyfikacji: 2016-03-31 09:13:51.
Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:47:30 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:31:09.
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:51:03 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:31:51.
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:52:25 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:31:51.
Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:53:36 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:31:51.
Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:59:05 | Data modyfikacji: 2016-04-26 09:25:15.
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:28:07 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:32:37.
Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:28:34 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:33:36.
Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:29:40 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:09:12.
Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:30:10 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:09:12.
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:30:56 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:09:12.
Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:26:01 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:26:52.
Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:27:28 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:26:52.
Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:28:45 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:29:07.
Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:30:22 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:29:07.
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:31:41 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:29:07.
Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:33:08 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:33:29.
Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:34:29 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:33:29.
Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:36:43 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:33:29.
Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:39:37 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:40:56.
Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:44:20 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:40:56.
Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu przeprowadzonych 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:35:56 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:40:56.
Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:39:02 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:40:56.
Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:40:20 | Data modyfikacji: 2016-07-08 09:41:08.
Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:42:19 | Data modyfikacji: 2016-07-08 09:41:08.
Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:43:19 | Data modyfikacji: 2016-07-13 11:04:53.
Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:44:07 | Data modyfikacji: 2016-07-13 11:04:53.
Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:45:52 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:07:42.
Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:06:46 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:07:42.
Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:13:41 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:19:52.
Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:14:31 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:42:23.
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 09:52:41 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:42:23.
Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 09:54:30 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:42:23.
Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 09:55:37 | Data modyfikacji: 2016-07-12 09:58:47.
Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:21:34 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:23:58.
Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:28:37 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:30:30.
Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:33:09 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:30:30.
Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:47:39 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:51:57 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:54:05 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego budynku Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:55:10 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:56:00 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:57:29 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:58:48.
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:01:26 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:58:48.
Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:05:25 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:58:48.
Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:08:47 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:00:25 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:02:14 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:07:26 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:08:35 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:10:02 | Data modyfikacji: 2016-07-13 09:21:25.
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:25:27 | Data modyfikacji: 2016-07-13 09:21:25.
Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:26:32 | Data modyfikacji: 2016-07-13 09:27:02.
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia Systemy EOD EDICTA w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 10:24:50 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:25:18.
Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie ustalenia regulaminu udzielania przez Gminę Zawichost zamówień które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:41:27 | Data modyfikacji: 2016-09-14 09:45:52.
Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:42:55 | Data modyfikacji: 2016-09-14 09:45:52.
Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:58:24 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:07:55.
Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:04:52 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:06:15.
Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:00:45 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:06:46 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:08:54 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:10:02 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:11:19 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:12:29 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:14:02 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:15:12 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:19:43 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:20:39 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:21:48 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:25:28 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:27:21 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:28:33 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:29:53 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:35:57 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:38:57 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 13:42:48 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 13:43:45 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie organizacji kurierskiej w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:13:15 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:16:04 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:18:09 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:19:36 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:21:21 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:22:25 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:26:07 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSiP w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:28:08 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:29:51 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:31:47 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:32:47 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:33:43 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:36:02 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej nr 401047 T Czyżów -Duży Las - Kolecin od 0+000 do km 1+170

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:39:31 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Wykonanie utwardzenia dojazdu do garaży przy ul. Sportowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:09:39 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:10:59 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:12:08 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:13:09 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:14:22 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:15:34 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji planu finansowego na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:19:58 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:20:50 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:21:53 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:35:31 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:36:35 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 135/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:37:40 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 136/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:20:20 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 137/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:21:30 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:44:02 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:46:41 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 140/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:48:10 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:36:24 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:38:14 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 143/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:40:13 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 144/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:42:18 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 145/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:43:18 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:46:46 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania lamp wewnętrznych Philips CoreLine Panel NOC ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:47:54 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 148/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:50:34 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 149/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:52:30 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 150/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:51:19 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 151/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:52:04 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 152/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:53:15 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:54:59 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 154/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:56:09 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 155/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:57:13 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:59:03 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 157/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:09:52 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 158/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:10:52 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 159/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:12:21 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 160/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:13:49 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:15:17 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 162/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:16:21 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 163/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:41:35 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 164/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenie podmiotu, w którym wykonywana jest kara pozbawienia wolności oraz prace społeczne na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:43:23 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 165/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:44:54 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 166/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:46:20 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:47:15.
Zarządzenie nr 167/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:48:10 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:47:15.
Zarządzenie nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:52:18 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:54:11.
Zarządzenie nr 169/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:54:58 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:54:11.
Zarządzenie nr 170/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:55:42 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:54:11.
Zarządzenie nr 171/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:56:31 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:54:11.
Zarządzenie nr 172/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:59:05 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:59:34.
Zarządzenie nr 173/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej w miejscowości Linów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 08:57:17 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:48:55.
Zarządzenie nr 174/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej w Linów Tartak - Suchodółka

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:01:19 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:50:29.
Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów Chrapanów"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:01:30 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 176/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:02:16 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 177/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:02:58 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 178/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:03:48 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 179/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:04:56 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 180/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:06:44 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 181/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:07:39 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:28:52.
Zarządzenie nr 182/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:09:06 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 183/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:10:34 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 184/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:11:24 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 185/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:12:25 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 185/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częścia budynku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:14:03 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 187/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:14:59 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 188/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:16:14 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:47:15.
Zarządzenie nr 189/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:49:03 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:47:15.
Zarządzenie nr 190/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:49:53 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 191/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:54:01 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:56:59 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 193/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:58:38 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 194/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:59:25 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 195/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:00:29 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 196/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:00:46 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:01:40 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 198/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:03:14 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 199/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:05:19 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 200/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:06:20 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 201/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:59:36 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:01:50 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 203/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:03:18 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 204/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:04:23 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 205/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:05:23 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 206/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:06:13 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:07:21 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 208/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:08:32 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 209/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:09:21 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 210/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:10:05 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Przebudowa - zabezpieczenie dla wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciądu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:13:40 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 212/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:14:55 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:16:00 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 214/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:20:29 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 215/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:21:42 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:25:17.
Zarządzenie nr 216/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podrózy służbowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:43:23 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:24:38.

Zobacz:
   Za 2020 rok
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:43:23
Data modyfikacji: 2017-02-08 14:24:38
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl