bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 29/12/2015 strona główna 

Sesja 29/12/2015
Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:37:03.
Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:38:12.
Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:40:27.
Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:43:10 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:47:14.
Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:43:54 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:47:14.
Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:45:04 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:47:14.

Zobacz:
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:45:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl