bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 25/06/2015 strona główna 

Sesja 25/06/2015
Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:30:02.
Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:31:28.
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:32:36.
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:34:40.
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:35:32.

Zobacz:
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:35:32
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl