bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 28/05/2015 strona główna 

Sesja 28/05/2015
Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:46:13.
Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:48:37.
Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej MiG Zawichost za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:52:03 | Data modyfikacji: 2015-06-08 21:54:40.
Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawichost i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:54:08 | Data modyfikacji: 2015-06-23 12:52:56.
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyrażenia woli członkowstwa Gminy Zawichost w LGD Ziemi Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:57:37 | Data modyfikacji: 2015-06-23 12:52:56.
Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 22:00:01 | Data modyfikacji: 2015-06-23 12:52:56.
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 22:02:53 | Data modyfikacji: 2015-06-23 12:52:56.

Zobacz:
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2015-06-08 22:02:53
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl