bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2014r. strona główna 

Oświadczenia majątkowe za 2014r.
Oświadczenie majątkowe
 Halina Jakóbczak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:12:24.
Oświadczenie majątkowe
 Marzena Drobiazg - Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:14:11.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Paćkowski - Dyrektor Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście (wg. stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy tj. 10.03.2015r.)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:16:41 | Data modyfikacji: 2015-05-27 14:41:00.
Oświadczenie majątkowe
 Ewa Kwiatkowska - Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:18:00 | Data modyfikacji: 2015-05-27 14:41:00.
Oświadczenie majątkowe
 Zbigniew Jabłoński - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:22:10 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
 Arkadiusz Tutak - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:23:34 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
  Anna Małgorzata Żak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:25:27 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Ewa Strugalska - Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:27:42 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
 Ewa Bogumiła Banajska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:30:00 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
  Anna Duda - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:30:48 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
 Patrycja Sus-Lutyńska - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:32:39 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
 Sylwia Wrona-Skura - Dyrektor Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście od 15.04.2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:36:37 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
 Katarzyna Kondziołka - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Gminie Zawichost w Piotrowicach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:01:09 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:52:29.
Oświadczenie majątkowe
  Ewa Kwiatkowska - Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej w Zawichoście - korekta

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 22:04:11 | Data modyfikacji: 2015-06-08 22:07:25.

Zobacz:
   
   Oświadczenia majątkowe -korekty
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Miasta
Data wprowadzenia: 2015-06-08 22:04:11
Data modyfikacji: 2015-06-08 22:07:25
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl