bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 26/03/2015 strona główna 

Sesja 26/03/2015
Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 12:31:56.
Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 12:32:48.
Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:41:17.
Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchmości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:42:20.
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:43:55.

Zobacz:
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:43:55
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl