bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014 strona główna 

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Siwek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:55:07.

Zobacz:
   
   Oświadczenia majątkowe -korekty
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Miasta
Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:55:07
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl