bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 strona główna 

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenie majątkowe
 Radosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:44:09.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:44:45.
Oświadczenie majątkowe
 Łukasz Kędziora – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:45:53.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:46:36.
Oświadczenie majątkowe
 Marek Barszcz – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:47:53.
Oświadczenie majątkowe
 Wit Błasiak – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:48:31.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Chmielewski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:49:12.
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Lis - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:49:45.
Oświadczenie majątkowe
 Kazimierz Rzepka – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:50:21.
Oświadczenie majątkowe
 Dariusz Sitarski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:50:59.
Oświadczenie majątkowe
 Wojciech Siwek – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:51:34.
Oświadczenie majątkowe
 Krzysztof Skorek - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:52:14.
Oświadczenie majątkowe
 Grzegorz Dąbek – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:52:51.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:53:42.
Oświadczenie majątkowe
 Piotr Zawada– Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:54:19.

Zobacz:
   
   Oświadczenia majątkowe -korekty
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Miasta
Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:54:19
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl