bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2014 rok
Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:23:46.
Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:25:09.
Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:26:16.
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:27:02.
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:28:03.
Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:28:46.
Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaję poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:29:41.
Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:30:47.
Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:31:30.
Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:32:07.
Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokali użytkowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:32:51.
Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2011z dnia 12.09.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:47:54 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:33:28 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:34:14 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:35:04 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:35:54 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:37:11 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru ostatecznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:38:40 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:39:31 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:40:26 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:41:13 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:42:04 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:43:03 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:43:52 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:44:28 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:46:30 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:47:24.
Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:48:23 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:47:24.
Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost , sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 07:10:21 | Data modyfikacji: 2014-05-05 07:13:33.
Załączniki do zarządzenia nr 29/2014
 Załączniki do zarządzenia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 07:13:13 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:49:32 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia pracownika do UMiG do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:52:59 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:55:06 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:56:02 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:56:45 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:58:17 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:59:12 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:07:03 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:07:47 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:08:45 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:10:35 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:11:31 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:17:40 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:18:42 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:19:38 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:20:19 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 46/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:21:12 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:21:55 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:23:13 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:24:14 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:25:56 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:26:46 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:32:47 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminu Zawichost za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 08:57:31 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 08:58:22 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 08:59:09 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:04:12 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:04:49 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:05:35 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 59/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:06:28 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:08:24 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:09:22 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:12:43 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do szaczowania skutów klęs żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:14:34 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:15:58 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:17:09 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 10:55:43 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 10:57:33 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 10:58:30 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:00:38 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie powołania komisji ds odbioru technicznego drogi nr 401066

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:05:29 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:06:50 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:08:20 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:09:38 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:10:48 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Moniki Majewskiej - Bartos ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:13:02 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:40:59 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:41:47 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:44:14 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru sieci wodociągowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:45:37 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania nieodpłatnie środków trwałych ZGKiM Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:48:44 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:51:17 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:53:42 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:54:44 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia miejsc na tablice ogłoszeniowe na potrzeby wyborów uzupełniających do Senatu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:58:14 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:26:37 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia pracownika do Urzędu MiG Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:29:10 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:30:11 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:31:12 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:31:57 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:33:56 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:34:42 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:35:52 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:28:47 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:29:43 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:33:12 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania przez Gminę Zawichost zamówień które finansowane są ze środków publicznych do 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:53:31 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I pólrocze 2014 kształtowania się WPF za I półrocze 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 13:00:32 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 98r/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:38:45 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:40:44 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej na wybory 7 września 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:43:06 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

 w sprawie powołania komisji obwodowych w celu przebrowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzien 7 września 2014 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:44:10 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:45:03 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:45:56 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:47:11 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 105/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:48:54 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 106/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:01:22 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:02:14 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 108/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:03:13 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 109/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:04:02 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:14:12 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 111/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:42:55 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:43:56 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:44:47 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 114/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:45:32 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 115/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:47:01 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczonych miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:16:01 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:47:43 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 118/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:48:37 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:17:02 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia pracownika UMiG do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:50:20 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 121/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:50:44 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 122/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji powypadkowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:51:50 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:52:31 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:53:08 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:54:06 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:55:23 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:56:14 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 128/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:56:53 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 129/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:57:38 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:00:58 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 131/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk "GOŁOBORZE 2014"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:04:52 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 132/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:22:41 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 133/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:23:44 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 134/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:24:28 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 135/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:25:11 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 136/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:25:44 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 137/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:27:24 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 138/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:28:52 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 139/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:29:51 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 140/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:11:10 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 141/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:11:54 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 142/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:13:09 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 143/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:50:12 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 144/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:51:05 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 145/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:54:21 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 146/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:14:53 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 147/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania koordynatora na wybory 16 listopada 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:21:20 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 148/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:32:56 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 149/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:36:01 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 150/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:36:41 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 151/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:37:16 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 152/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:38:30 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 153/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:39:21 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 154/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:40:22 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 155/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:41:00 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 156/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:41:50 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 157/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu WPF Gminy Zawichost na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:58:39 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 158/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:01:40 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:02:15.
Zarządzenie nr 159/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego zbycia samochodu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:03:47 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:02:15.
Zarządzenie nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds odbioru placu zabaw w Dziurowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:05:31 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 161/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:07:43 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 162/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:08:26 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 163/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:09:08 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 164/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:09:47 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 165/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji obiegu i kontoli dokumentów finansowo - księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:11:27 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 166/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany numeru i daty zarządzenia 159/2014 Burmistrza MiG w sprawie wyznaczenia podmiotu w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społeczne użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:14:38 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 167/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:15:15 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 168/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:15:56 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 169/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:16:34 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 170/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:23:54 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 171/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru techniczego drogi dojazdowej w miejscowości Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-29 12:30:10 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 172/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:36:43 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 173/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:37:24 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 174/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:38:33 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 175/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobingowej dla UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:39:50 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 176/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:41:02 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 177/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w UMiG Zawichost i jednostkach podległych Gminy Zawichost oraz procedury zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:43:10 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 178/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:43:48 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 179/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:44:31 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 180/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia celów wiodących na 2015 rok dla UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:45:39 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 181/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:46:14 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 182/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania przez Gminę Zawichost zamówień które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:50:07 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 183/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:50:51 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 184/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Eweliny Prarat ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:54:05 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 185/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:55:44 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 186/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:56:16 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 187/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia niewruchomości gruntowej w Zawichoście "KOGUTKI"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:58:13 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 188/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:58:45 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 189/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:59:17 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 190/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:59:49 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 191/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:00:49 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 192/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:02:22 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 193/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Pełnomocnika ds uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:03:20 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 194/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktwów i pasywów w Urzędzie MiG Zawichost za rok 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:04:49 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 195/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:05:52 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 196/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:06:26 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 197/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:07:02 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 198/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:07:32 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 199/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:08:03 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 200/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:08:37 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 201/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:09:12 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 202/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:09:45 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 203/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:10:25 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 204/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:11:01 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 205/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:11:33 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 206/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:12:02 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 207/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:53:51 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 208/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:54:52 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 209/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:31:59 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.

Zobacz:
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:31:59
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl