bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 18/03/2014 strona główna 

Sesja 18/03/2014
Uchwała Nr XXXII/225/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:27:27 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:32.
Uchwała Nr XXXII/226/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:29:55 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/227/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:32:28 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/228/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:34:13 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/229/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:36:07 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/230/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:32:48 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/231/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:37:36 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/232/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za las obronny

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:19:38 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/233/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:20:28 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/234/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:21:27 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/235/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:22:30 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/236/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:23:30 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/237/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Zawichost "Błonie"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:24:34 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/238/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Zawichost "Kogutki"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:25:42 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/239/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:27:37 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/240/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:28:47 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.

Zobacz:
   Uchwały 2023
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:28:47
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl