bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2012r. strona główna 

Oświadczenia majątkowe za 2012r.
Oświadczenie majątkowe- początek kadencji
 Radosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 11:16:20 | Data modyfikacji: 2013-07-12 13:56:24.
Oświadczenie majątkowe
  Rarosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:15:41 | Data modyfikacji: 2013-07-12 13:56:24.
Oświadczenie majątkowe
  Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:20:15 | Data modyfikacji: 2013-07-12 13:56:24.
Oświadczenie majątkowe
  Łukasz Kędziora – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:21:07 | Data modyfikacji: 2013-07-12 13:56:24.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:21:54 | Data modyfikacji: 2013-07-12 13:56:24.
Oświadczenie majątkowe
 Marek Barszcz – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:22:28 | Data modyfikacji: 2013-07-12 13:56:24.
Oświadczenie majątkowe
 Wit Błasiak – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:23:03 | Data modyfikacji: 2013-07-12 13:56:24.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Chmielewski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:24:41 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Lis - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:25:10 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Kazimierz Rzepka – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:25:57 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Dariusz Sitarski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:26:42 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Wojciech Siwek – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:27:10 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Krzysztof Roman Skorek - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:27:58 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Grzegorz Dąbek – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:28:32 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:29:24 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Piotr Zawada– Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:29:53 | Data modyfikacji: 2013-07-11 11:57:40.

Zobacz:
   
   Oświadczenia majątkowe -korekty
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Miasta
Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:29:53
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl