bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2013 rok
Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:11:07.
Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:12:41.
Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:14:15.
Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:15:38.
Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:16:17.
Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:17:09.
Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:40:27.
Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:41:07.
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 19.09.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:43:27.
Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:45:07.
Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:46:06.
Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:47:12.
Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:48:01.
Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost , sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:33:47 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 roku , w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:37:07 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:39:20 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rozruchów pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:41:32 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Zawichost 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:07:14 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:43:21 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:44:51 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:13:53 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:16:12 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:17:01 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:46:11 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:18:05 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 26/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:19:40 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:20:45 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:21:51 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:49:32 | Data modyfikacji: 2013-12-23 11:51:13.
Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaję poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:25:11 | Data modyfikacji: 2013-12-23 11:51:13.
Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:10:47 | Data modyfikacji: 2013-12-23 11:51:13.
Zarządzenie nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:13:00 | Data modyfikacji: 2013-12-23 11:51:13.
Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:14:47 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:18:21.
Zarządzenie nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:15:59 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:18:21.
Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:19:04 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 08:56:44 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 08:57:52 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 08:58:28 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach konfliktów pracowniczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:00:20 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:02:11 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:03:36 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:05:29 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:06:02 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:06:35 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:07:07 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:07:44 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:08:17 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:09:51 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:10:27 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:11:09 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:12:31 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:13:05 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:13:55 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:14:30 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:15:06 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:16:21 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespoły Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:17:43 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:19:21 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektowa Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:20:33 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:22:03 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:23:41 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:24:20 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:24:52 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia zebrania wiejskiego-wyborczego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:25:55 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników mienia ruchomego w UMiG Zawichost oraz regulaminu jej działania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:27:37 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:28:15 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:31:16 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:31:52 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie na zaup podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:33:05 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:33:41 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:34:27 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 72/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:35:18 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 73/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót drogi Chrapanów-Podszyn

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:36:10 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:36:49 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:37:33 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 76/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:38:14 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 77/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:40:50 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi ZSO w Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:45:17 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 79/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:45:57 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:47:07 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I pólrocze 2013, informacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:48:10 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:43:53 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z opomiarowaniem budynków stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:45:11 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:46:32 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:47:21 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:47:55 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 10:06:48 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 88/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 10:07:31 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 10:08:26 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Urzędi Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 10:09:19 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:50:41 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:51:53 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:52:51 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:53:29 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:54:31 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:55:07 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:55:59 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:56:50 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:24:35 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:25:50 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:19:48.
Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:26:37 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:20:40.
Zarządzenie nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:27:28 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:10:07 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:13:03 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:13:47 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:14:47 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:15:25 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:16:05 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 111/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 14:05:43 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interpersonalnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 14:10:47 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 113/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społeczne użyteczna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:47:38 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 114/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:48:24 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 115/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:52:54 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:53:36 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 117/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:54:20 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 118/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:55:00 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 119/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:57:15 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 120/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:58:31 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 121/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie tworzenia na terenie Gminy Zawichost Zastępczych Miejsc Szpitalnych w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:02:39 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 122/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:03:20 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 123/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:04:00 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 124/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:23:11 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:19:03 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w spawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy szkoły podstawowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:20:49 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:23:07 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 128/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:57:34 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:59:47 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 130/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:01:16 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 131/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:09:16 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 132/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:09:56 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 133/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:10:54 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 134/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:11:41 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 135/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:12:43 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 136/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:13:20 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 137/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:15:08 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 138/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:15:51 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 139/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:16:51 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 140/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:17:56 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 141/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót : odbudowa drogi gminnej nr 401047 T Czyżów - Duży Las- Kolecin

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:20:20 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 142/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:20:55 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 143/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:21:30 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 144/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:22:02 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 145/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:04:58 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 146/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru boiska sportowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:23:00 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 147/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru instalacji wentylacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:23:58 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 148/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:05:42 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 149/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:06:54 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 150/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:07:37 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 151/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:08:50 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 152/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:09:39 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 153/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:10:26 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 154/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:11:09 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 155/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost za rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:12:46 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:13:27 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 157/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:14:11 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 158/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:15:40 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 159/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:17:23 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 160/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:18:40 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 161/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:20:33 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 162/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:21:35 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 163/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:22:32 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 164/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:23:27 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
 zmieniające zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza MiG Zawichostz dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:25:11 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.

Zobacz:
   Za 2020 rok
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:25:11
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl