bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Uchwały Rady > Sesja 25/02/2013 strona główna 

Sesja 25/02/2013
Uchwała Nr XXIV/165/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:31:25 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:14.
Uchwała Nr XXIV/166/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:35:07 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:22.
Uchwała Nr XXIV/167/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na lata 2012 - 2032"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:36:36 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:30.
Uchwała Nr XXIV/168/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:37:47 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:37.
Uchwała Nr XXIV/169/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:38:43 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:43.
Uchwała Nr XXIV/170/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia " Studium uwarónkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:40:15 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:50.
Uchwała Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:41:23 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:55.
Uchwała Nr XXIV/172/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:42:31 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:00.
Uchwała Nr XXIV/173/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:43:52 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:06.
Uchwała Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określennia trybu i szczegółowych krytetriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Zawichost w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:46:09 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:11.
Uchwała Nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańców Gminy Zawichost z dnia 21 listopada 2012 r. reprezentowanych przez adwokata Andrzeja Tenderowicza na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:48:12 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:16.
Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności z zakresu polecania wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:51:04 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:22.
Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:52:00 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:28.

Zobacz:
   Uchwały 2023
   Uchwały 2022
   Uchwały 2021
   Uchwały 2020
   Uchwały 2019
   Uchwały 2018
   Uchwały 2017
   Uchwały 2016
   Uchwały 2015
   Uchwały 2014
   Uchwały 2013
   Uchwały 2012
   Uchwały 2011
   Uchwały 2010
   Uchwały 2009
   Uchwały 2008r.
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:52:00
Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl