bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2012 rok
Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:47:04 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:21:49.
Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji lokalizacji przystanków autobusowych do obsługi dowozu szkolnego w gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:47:33 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:20:54.
Zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac budowlanych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:48:02 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:19:55.
Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:48:35 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:19:24.
Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:49:17 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:18:42.
Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 roku, w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:49:50 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:17:23.
Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:52:01 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:16:15.
Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:52:46 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:15:04.
Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 14:06:34 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:14:22.
Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 14:12:35 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:13:59.
Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 11:49:40 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:15:53.
Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 11:50:58 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:17:22 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:32:15 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z II przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:38:17 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 14:24:18 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 14:28:53 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 14:32:21 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:14:26 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:04:53.
Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 roku, w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:15:46 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:04:53.
Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:17:24 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:04:53.
Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:18:04 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:04:53.
Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:01:18 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Zawichost dla samorządowych instytucji kultury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:04:09 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:06:04 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:08:09 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:11:35 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:16:15 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:29:35 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:31:01 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zaweichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:32:39 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:33:25 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:34:24 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:35:41 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:36:20 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ujęć wody pitnej na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:37:29 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 roku , w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:38:40 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z I przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:40:19 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 z dnia 12.09.2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych wchodzących w skład gminneo zasobu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:18:51 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:24:19 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:25:21 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:26:59 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:28:19 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw uzależnień.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:10:36 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:12:14 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
 w sprawie Instrukcji Kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:41:18 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:13:27 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:14:11 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:24:56 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:41:27 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:53:41 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:00:07 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie Instrukcji Kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:03:57 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej oraz przepustu drogowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:08:08 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przydziału akularów ochronnych i korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:12:10 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:55:06 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:56:53 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 13:24:10 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zdeponowania i przechowywania papierów wartościowych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 13:25:51 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 12:01:42 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
w Zawichoście
 w sprawie Instrukcji Kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 13:58:04 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 10:03:46 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wynajmulikalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 10:19:04 | Data modyfikacji: 2012-07-19 11:02:44.
Zarządzenie nr 64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu Świetlic Wiejskich utworzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 11:01:59 | Data modyfikacji: 2012-07-19 11:02:44.
Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z I przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 11:05:50 | Data modyfikacji: 2012-07-19 11:02:44.
Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 11:21:05 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:07:51.
Zarządzenie nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:09:26 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:07:51.
Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:10:46 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:07:51.
Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:34:44 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:07:51.
Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:43:55 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaczowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:10:47 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznacznia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z II przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:13:32 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 09:55:42 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie porzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:15:55 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:19:46 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu "Figury i Krzyże Przydrożne w Mieście i Gminie Zawichost".

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:30:56 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:40:39 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót : p.n.: " Odbudowa drogi gminnej nr 401011 T Borki - Linów - Maruszów od km 0+434 do km 0+828 oraz od km 1+264 do km 2+334"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 15:05:25 | Data modyfikacji: 2012-07-20 15:07:06.
Zarządzenie nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 03.01.2011r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:34:44 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:37:19.
Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 15:10:59 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:04:24.
Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Magdaleny Gubernat ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 15:09:11 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:04:38.
Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót : p.n. Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej od km 0+000 do km 0+686

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:24:23 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:04:38.
Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:27:32 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:03.
Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:28:29 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:14.
Zarządzenie nr 85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu MiG Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:29:41 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:23.
Zarządzenie nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmany planów finansowych zadań z zakresu admninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:31:28 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:34.
Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:32:48 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:43.
Zarządzenie nr 88/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:35:03 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:51.
Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmany planów finansowych zadań z zakresu admninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:36:01 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:00.
Zarządzenie nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:36:43 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:09.
Zarządzenie nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:38:32 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:19.
Zarządzenie nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:40:55 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:32.
Zarządzenie nr 93/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:41:52 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:42.
Zarządzenie nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbiowu technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:42:34 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:49.
Zarządzenie nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji odbioru technicznego robót: p.n. Odbudowa drogi gminnej nr 401038

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:43:54 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:00.
Zarządzenie nr 96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykoniania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012roku, informacji o przebiegu wykoniania planów finansowych gminnych instystucji kultury za I półrocze 2012 roku  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:48:52 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:08.
Zarządzenie nr 97/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:50:24 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:18.
Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu MiG Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:51:06 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:27.
Zarządzenie nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:51:47 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:04:02 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:09:42 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 1022012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:10:43 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 103/012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:12:56 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:14:21 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 105/012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:15:32 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:06:23 | Data modyfikacji: 2013-04-15 09:06:44.
Zarządzenie nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:33:53 | Data modyfikacji: 2013-04-15 09:06:44.
Zarządzenie nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej spis z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:35:02 | Data modyfikacji: 2013-04-15 09:06:44.
Zarządzenie nr 109/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:36:27 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 110/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:39:27 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:41:35 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:43:08 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 19:37:58 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 114/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. obioru technicznego robót:"odbudowa drogi gminnei nr 401038 oraz 401042

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 19:35:32 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 115/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia ceny 1 GJ energii cieplnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 19:33:46 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 19:31:47 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędi Miasta i Gminy Zawichostna 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:10:12 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 118/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:10:50 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 119/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:11:30 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:12:30 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/20121 z dnia 12.09.2011roku. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:16:52 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:17:38 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 123/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:35:04 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie uzyteczne.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:38:31 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:41:29 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:42:21 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:43:18 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 128/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:44:11 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 129/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru materiałów dydaktycznych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:46:13 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 130/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:00:00 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:01:23 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:02:19 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 133/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:03:02 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 134/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:04:00 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 135/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania gminnej komisji konkusowej do oceny prac dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gminazjalnych, licealnych z terenu Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:05:48 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 136/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie WPF w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:13:37 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 137/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie przedstawienia  projektu uchwały budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:08:10 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 138/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru zasilenia drogowego w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:10:16 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 139/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie powołania komisji ds. odbioru tecnicznego robót: Przebudowa drogi gminnej nr 401045 T Wyspa-Słomianka

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:11:57 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 140/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:12:48 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 141/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:13:40 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 142/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:14:55 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 143/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:48:45 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 144/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:50:29 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:52:12 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 146/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:53:04 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 147/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:51:23 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:52:03 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:52:49 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 150/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:53:50 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 151/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:54:02 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:54:23.
Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:55:01 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:54:23.
Zarządzenie nr 153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:55:45 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:54:23.
Zarządzenie nr 154/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:58:23 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:59:12.
Zarządzenie nr 155/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:59:58 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:59:12.
Zarządzenie nr 156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:01:40 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:03:10.
Zarządzenie nr 157/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznegodrogi gminnej Czyżów -Dąbie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:03:41 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 158/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:05:37 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 159/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:06:14 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 160/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:07:11 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 161/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:07:44 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 162/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:08:19 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 163/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:09:05 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 164/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:09:42 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.

Zobacz:
   Za 2020 rok
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:09:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl