bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Pożytek publiczny strona główna 

Pożytek publiczny
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2024

Sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-11-07 13:05:50.
Informacja Burmistrza Zawichostu

w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2024.

Informacja Burmistrza Zawichostu do pobrania>>>

Projekt uchwały do pobrania>>>

Załącznik nr 1 - roczny program współpracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-10-23 13:16:08 | Data modyfikacji: 2023-10-23 13:18:35.
Informacja Burmistrza Zawichostu

"Wygoda tradycji Ci doda! Edycja II- obrządowość doroczna"

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-10-11 13:18:48 | Data modyfikacji: 2023-10-11 13:21:02.
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

Oferta na zadanie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej...

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-10-02 12:56:40 | Data modyfikacji: 2023-10-11 13:21:02.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w II półroczu 2023 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-08-08 14:34:54 | Data modyfikacji: 2023-10-11 13:21:02.
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w II półroczu  2023 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-07-12 10:09:57 | Data modyfikacji: 2023-10-11 13:21:02.
Informacja o przyznaniu dotacji

Burmistrz Zawichostu informuje że przyznana została dotacja na działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-18 13:47:18 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:47:56.
Informacja o przyznaniu dotacji

Burmistrz Zawichostu informuje że przyznana została dotacja na wsparcie realizacji zadania III Bieg Świętojański - Szczęśliwa Siódemka

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-18 13:45:17 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:45:49.
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

na działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową

Uproszczona oferta do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-04 11:27:21 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:45:49.
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

Zorganizowanie przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjnego - III Bieg Świętojański w Zawichoście "Szczęśliwa siódemka" w dniu 24-06-2023r.

Uproszczona oferta do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-04 11:23:33 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:45:49.
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2022" w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

Sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-06 14:15:00 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:45:49.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2023 rok.

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-16 11:58:31 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:45:49.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społeczenj w 2023 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-16 11:57:07 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:45:49.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w
2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2023-01-24 12:44:08 | Data modyfikacji: 2023-01-25 10:19:41.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2023

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-24 12:40:55 | Data modyfikacji: 2023-01-25 10:19:41.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2023
 Sprawozdanie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-07 13:09:25 | Data modyfikacji: 2022-11-07 13:09:59.
Informacja Burmistrza Zawichostu

dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi

Informacja do pobrania>>>

Projekt uchwały i Program współpracy do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-14 12:43:37 | Data modyfikacji: 2022-11-07 13:09:59.
Informacja o przyznaniu dotacji

Burmistrz Zawichostu informuje że przyznana została dotacja na wsparcie realizacji zadania II Bieg Świętojański -  Szczęśliwa Siódemka

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:06:45 | Data modyfikacji: 2022-11-07 13:09:59.
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

Zorganizowanie przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjnego - II Bieg Świętojański w Zawichoście "Szczęśliwa siódemka" w dniu 25-06-2022r.

 Oferta do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:26:45 | Data modyfikacji: 2022-06-06 08:41:20.
Informacja Burmistrza Zawichostu z dnia 26.05.2022
rok

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego w obszarze edukacja, promocja i ochrona środowiska

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-30 11:51:48 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

na działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową

 Oferta do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-11 09:58:12 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2021" w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji
 Sprawozdanie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-01 14:33:38 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku.

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-31 13:14:18 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechninia sportu i rekreacji na 2022 rok

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-31 13:13:30 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w 2022 roku
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2022 roku..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-01-03 12:49:28 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w
2022 roku
 ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-01-03 12:46:51 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Informacja o unieważnienie postępowania

zadania "Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób niedowidzących i słabowidzących"

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:09:48 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

Rodzaj zadania "Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferta zadania publicznego do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:33:15 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2022
 Sprawozdanie pożytek.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:08:56 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Informacja Burnistrza Zawichostu

dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi

Informacja do pobrania>>>

Projekt uchwały do pobrania>>>

Program współpracy do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-10-07 09:28:10 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Infromacja o przyznanej dotacji

na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki - upowszechniania wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu w 2021 roku

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-29 13:06:42 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

"Wygoda tradycji Ci doda" w ramach programu EtnoPolska 2021

Oferta zadania publicznego do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-22 10:38:49 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2020" w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

Sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-22 12:48:39 | Data modyfikacji: 2022-05-30 11:52:58.
OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2021 rok

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-04-22 12:37:05 | Data modyfikacji: 2021-04-22 12:40:37.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2021 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-03-25 14:25:19 | Data modyfikacji: 2021-04-22 12:40:37.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku. 

 ogłoszenie - pomoc społeczna 2021.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:07:05 | Data modyfikacji: 2021-04-22 12:40:37.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechninia sportu i rekreacji na 2021 rok

 ogłoszenie_upowszechnienie sportu i rekreacji.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:05:27 | Data modyfikacji: 2021-04-22 12:40:37.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2021 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-21 14:10:00 | Data modyfikacji: 2021-01-21 14:15:04.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-21 14:03:58 | Data modyfikacji: 2021-01-21 14:06:53.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2021

Sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-04 13:11:17 | Data modyfikacji: 2021-01-21 14:06:53.
Informacja Burmistrza Zawichostu dot. projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi
 Program Współpracy Gminy Zawichost i Organizacjami Pozarzadowymi na rok 2021 -projekt-.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2020-10-16 13:12:10 | Data modyfikacji: 2020-10-16 13:14:22.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2019 rok w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:56:42 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:58:21.
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie o wyniku na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-12 12:12:32 | Data modyfikacji: 2020-02-12 12:16:54.
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie o wyniku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-12 12:12:26 | Data modyfikacji: 2020-02-12 12:15:35.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020

Sprawozdanie z konsultacji do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-08 20:14:46 | Data modyfikacji: 2019-11-08 20:16:01.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA DO POBRANIA>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-28 10:31:19 | Data modyfikacji: 2019-10-28 10:31:54.
INFORMACJA

Burmistrz Zawichostu informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Program Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zgodnie z Zarządzeniem Nr 184/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 21 października 2019 roku.


Projekt konsultowany będzie w okresie od 21.10.2019r. do 05.11.2019 r.


Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową , złożyć na piśmie bezpośrednio w pokoju nr 10
Urzędu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesłać za porednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:urzad@zawichost.pl)

Projekt programu współpracy do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:31:42 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 nazwa zadania I Bieg Świętojański w Zawichoście - szczęsliwa Siódemka

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:34:41 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2018."
  w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji i w zakresie pomocy społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-29 10:14:43 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok .


Rodzaj zadania :


1. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców
z terenu Gminy Zawichost .


Do dnia 21.02. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , które spełniała określone wymogi .


Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki 47


zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok – wynosi 3 000,00 zł.

 


Zawichost dnia 26.02.2019 rok


Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:41:38 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - planowana dotacja 3. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:08:50 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok .


Rodzaj zadania :

1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


2. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


Do dnia 04.03. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , które spełniała określone wymogi .


Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

zadanie nr 1 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych  mieszkańców z terenu Gminy Zawichost


zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost

Na realizację zadania nr 2 – nie została złożona żadna oferta .


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej na 2019 rok – wynosi 7. 000,00 zł.

 Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:05:45 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2019 rok .


Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów  w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych

Do dnia 04.02. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .
Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost

Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „ upowszechniania sportu i rekreacji na 2019 rok – wynosi 20. 000,00 zł.

 Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:03:48 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.
I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A


w sprawie obowiązujących wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w roku 2019

 


Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. , poz.2057) , w przypadku zadania publicznego realizowanego w wyniku oferty realizacji zadania publicznego złożonego w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r. , w tym przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe .
W związku z tym oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2016 , poz.1300 ) .


BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:50:55 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - planowana dotacja 7. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:48:51 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w
2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:46:21 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:46:21
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl