bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

za 2011 rok
Zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
Pobierz zarządzenie>>>  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:13:26 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarzadzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:20:59 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:21:31 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 4/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:22:07 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:22:42 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 6/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:24:33 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:25:06 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:25:19.
Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:26:04 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:25:19.
Zarządzenie nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:26:43 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:25:19.
Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarzadzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:27:21 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:27:35.
Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarzadzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:28:02 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:28:23.
Zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:28:52 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:28:23.
Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost nr
 Zarządzenie Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Publicznego i o wolontariacie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:49:15 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:19:47.
Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:49:45 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:19:47.
Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:51:11 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:19:47.
Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:44:11 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:48:00.
Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:45:04 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:16.
Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:46:47 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:48:38 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:53:39 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:54:41 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:02:25 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:59:16 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-15 10:01:49 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:06:14 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:06:45 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

DOC300715zalii-002.pdf

DOC300715zalii-001.pdf

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:08:54 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:07:31 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:08:10 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:08:59 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:09:28 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:42:13 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:42:45 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:49:57 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:52:13 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:53:33 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:54:15 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:56:35 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:59:57 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:01:28 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:03:23 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:23:59 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:24:37 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:25:10 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:26:02 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:26:45 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:27:15 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 48/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:27:50 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:05:54 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:06:50 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:07:46 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:08:24 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:09:11 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:10:11 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:12:52 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:13:31 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:14:10 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:14:52 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:15:23 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:06:19 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
w Zawichoście
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:07:52 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:22:59 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:24:59 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:27:58 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:30:01 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:34:26 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 14:09:47 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 07:14:00 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 07:41:11 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 07:43:23 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 07:47:22 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 72/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:16:50 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:17:25 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:18:43 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:20:09 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:21:05 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:22:25 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 782011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:24:20 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Pobierz zarządzenie>>> 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 12:31:26 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 12:32:09 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 12:33:12 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:07:21 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:08:20 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 84/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:09:16 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:09:51 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:10:39 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:11:42 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:13:34 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:14:16 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 90/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:14:58 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:15:40 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:16:14 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 93/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:16:47 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 94/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:17:25 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:17:57 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:18:42 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 97/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:19:41 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 98/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:20:53 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 99/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:23:22 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:23:49 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:24:21 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:25:09 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 103/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:26:33 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:27:03 | Data modyfikacji: 2012-01-24 09:12:35.
Zarządzenie nr 105/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-24 10:26:14 | Data modyfikacji: 2012-01-24 09:12:35.
Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:22:27 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:15:05 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 108/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:15:50 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 109/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:16:29 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:17:22 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:18:07 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:23:06.
Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:24:44 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:23:06.
Zarządzenie nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:26:31 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:23:06.
Zarządzenie nr 114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:27:23 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:23:06.
Zarządzenie nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:28:48 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:46:14.
Zarządzenie nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:31:19 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:31:44.

Zobacz:
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:31:19
Data modyfikacji: 2012-01-25 11:31:44
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl