bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2009r. strona główna 

Oświadczenia majątkowe za 2009r.
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Aleksander Stępień - Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:03:30.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:03:57.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Siwek - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:05:00.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna-Taraszkiewicz - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:05:54.
Oświadczenie majątkowe
 Jerzy Robert Sobieszkoda - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:06:58.
Oświadczenie majątkowe
 Urszula Rozalia Bańcer - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:10:20.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Zbigniew Banajski - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:11:10.
Oświadczenie majątkowe
 Jan Stanisław Dudziński - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:12:07.
Oświadczenie majątkowe
  Marek Wojciech Flejszar - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:13:08.
Oświadczenie majątkowe
 Waldemar Kaptur - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:15:26.
Oświadczenie majątkowe
 Włodzimierz Kosior - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:16:11.
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Lis - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:17:21.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Stanisław Mucha - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:18:06.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:18:35.
Oświadczenie majątkowe
 Krzysztof Roman Skorek - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:19:13.

Zobacz:
   
   Oświadczenia majątkowe -korekty
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Miasta
Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:19:13
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl