bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Przetargi strona główna 

Ogłoszenia o przetargach
Informacja dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu ,,KompIeksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost".


Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych wykonawców,że zmianie uległy załączniki do Przetargu ograniczonego nr 9 i 10. Aktualne wersje są oznaczone jako ,,ZMIANA". W zvńązku z tym wydłużono termin składania ofert do 05.17.2020r. do godz. 13:00

OPS Zawichost dokumenty.zip

 

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2020-10-21 14:31:04.

Zobacz:
 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Zawichost .  Ogłoszenia o przetargach .  Zestawienia .  Ogłoszenia o wynikach przetargów . 
Data wprowadzenia: 2020-10-21 14:31:04
Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl