bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Przetargi strona główna 

Ogłoszenia o przetargach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa targowiska w
Zawichoście.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przebudowa targowiska w Zawichoście.


Ogłoszenie nr 543576-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach poddziałania "Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskich, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury: objętego Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 Ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:40:53 | Data modyfikacji: 2018-04-11 14:42:53.

Zobacz:
 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Zawichost .  Ogłoszenia o przetargach .  Zestawienia .  Ogłoszenia o wynikach przetargów . 
Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:40:53
Data modyfikacji: 2018-04-11 14:42:53
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl