Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-01-21 13:38:17

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-21 14:34
Sprawozdanie z przeprowadzony
  więcej >
2019-01-21 13:37:56

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-06 12:08
Informacja Burmistrza o projek
Informacja do pobrania>>> Projekt Uchwały w
sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy do
pobrania>>> Projekt Roczne  więcej >
2019-01-21 13:37:25

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-22 10:56
Uproszczona oferta realizacji
  więcej >
2019-01-21 11:57:18

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-29 10:22
Sprawozdanie z realizacji " Pr
  więcej >
2019-01-21 11:56:39

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-14 08:55
Ogłoszenie o wyniku Otwartego
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego
konkursu ofert na wsparcie realiza  więcej >
2019-01-21 11:56:19

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-09 13:30
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu
Ofert   Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie   więcej >
2019-01-21 11:55:52

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 07:17
Burmistrz Miasta i Gminy Zawic
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS
OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
upowszechniania sportu i rek  więcej >
2019-01-21 11:55:26

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-06 11:46
Pożytek Publiczny - sprawozda
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na
temat projektu Programu współpracy Gminy Zawichost z
organizacjami pozarządowymi   więcej >
2019-01-21 11:54:10

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-23 11:59
  więcej >
2019-01-21 11:53:46

Przeniesienie informacji do działu:
Archiwum

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-23 11:58
INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt
uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami p  więcej >
2019-01-21 11:50:55

Dodanie informacji do działu:
Pożytek publiczny

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 11:50
I N F O R M A C J A
I N F O R M A C J A w sprawie obowiązujących
wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych or  więcej >
2019-01-21 11:48:51

Dodanie informacji do działu:
Pożytek publiczny

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 11:48
Burmistrz Zawichostu ogłasza
Burmistrz Zawichostu OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na
wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej w 2019 roku Do otwarteg  więcej >
2019-01-21 11:46:21

Dodanie informacji do działu:
Pożytek publiczny

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 11:46
Burmistrz Zawichostu ogłasza
Burmistrz Zawichostu OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
upowszechniania sportu i rekreacji w 2019   więcej >
2019-01-21 11:38:11

Dodanie informacji do działu:
Za 2019 rok

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 11:38
Zarządzenie nr 4/2019 Burmist
  więcej >
2019-01-21 11:35:04

Dodanie informacji do działu:
Za 2019 rok

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 11:35
Zarządzenie nr 3/2019 Burmist
  więcej >
2019-01-21 11:33:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Za 2019 rok

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 11:30
Zarządzenie nr 1/2019 Burmist
  więcej >
2019-01-21 11:32:02

Dodanie informacji do działu:
Za 2019 rok

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 11:32
Zarządzenie nr 2/2019 Burmist
  więcej >
2019-01-21 11:30:00

Dodanie informacji do działu:
Za 2019 rok

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 11:30
Zarządzenie nr 1/2019 Burmist
  więcej >
2019-01-21 11:26:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Za 2018 rok

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 09:19
Zarządzenie nr 200/2018 Burmi
  więcej >
2019-01-21 11:25:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Za 2018 rok

Wojciech Próchnicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-21 09:19
Zarządzenie nr 199/2018 Burmi
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 5991
następne >     100>>     300>>