Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
° Referendum 2015
° Nabór na ławników sądowych
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2021
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2021 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 

Aktualności
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej
kontroli źródeł ogrzewania

Szanowni Państwo
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Burmistrz Zawichostu
Katarzyna Kondziołka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-19 07:26:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie PGW Wody Polskie
 OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-07-28 07:40:13, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Informacja o terminie XLIX Sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej Zawichost

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost informuje, że XLIX  Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Zawichost, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022r. o godz. 11:30 w sali nr 5 budynku Urzędu Miasta i Gminy.


 


Edyta Rębiś


Przewodnicząca Rady Miejskiej

porządek obrad>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-21 11:57:43 Informację zaktualizowano 2022-06-15 08:03:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych,
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej którym w zakresie podatków i
opłat udzielono w 2021 roku ulg, umorzeń lub
rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł.
 Wykaz do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-31 11:59:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2021 roku

wykaz do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-31 11:59:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO_.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-20 09:24:52 Informację zaktualizowano 2021-07-20 09:30:47, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2020 roku

wykaz do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-28 11:20:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych,
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej którym w zakresie podatków i
opłat udzielono w 2020 roku ulg, umorzeń lub
rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł.

wykaz do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-28 11:20:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o terminie XXXII Nadzwyczajnej Sesji
VIII kadencji Rady Miejskiej Zawichost

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost informuje, że XXXII Nadzwyczajnej Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Zawichost, odbędzie się w dniu 14 maja 2021r. o godz. 09:30 w sali nr 5 budynku Urzędu Miasta i Gminy.


 


Edyta Rębiś


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Porządek obrad>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-13 13:42:50 Informację zaktualizowano 2021-05-11 09:54:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichost podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku
ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł

wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 14:29:52 Informację zaktualizowano 2020-06-30 14:30:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2019 roku

Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 14:24:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
  Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 12:31:07 Informację zaktualizowano 2018-05-30 12:31:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2017 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
  wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2017 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 12:29:46 Informację zaktualizowano 2018-05-30 12:32:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz  Miasta i Gminy Zawichost informuje, że od dnia 6 – 18sierpnia 2012 roku na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest(powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na posesjach wyrobów azbestowych oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy ankieterom wykonującym w/w. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.
Ponadto właściciele nieruchomości proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych. Ankieterzy wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie Burmistrza Miasta
i Gminy Zawichost.

 

Do wiadomości:

Sołtysi Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-18 13:16:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
których udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.
 wykaz do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 14:53:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i
fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej którym w
zakresie podatków i opłat udzielono w 2012 roku
ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł.
 wykaz do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 14:57:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób
fizycznych,których udzielono pomocy publicznej w
2013 roku.
 Wykaz do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 07:40:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób
fizycznych,których udzielono pomocy publicznej w
2014 roku.
 Wykaz osób do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 14:54:51 Informację zaktualizowano 2015-05-27 14:57:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i
fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej którym w
zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 roku
ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł.
 Wykaz osób do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 14:56:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania
mieszkania socjalnego
 Pobierz >>>
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:04:06 Informację zaktualizowano 2015-07-31 11:05:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST

I N F O R M A C J A


Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 195/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 04 grudnia 2015 roku,


dzień 24 grudnia 2015 roku tj. czwartek jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost.


W/w dzień jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające na dzień 26 grudnia 2015 r. (sobota)

 Zarządzenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 18:42:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2015 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
 wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2015 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:06:26 Informację zaktualizowano 2016-05-25 13:04:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
 Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 10:56:43 Informację zaktualizowano 2016-10-26 09:11:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 r.

Gmina Zawichost zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 Plan postępowan o udzieleniezamowien w 2017r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 13:48:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
 Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 12:57:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2016 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
  wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 12:58:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Komisariat Policji w Dwikozach KPP
Sandmierz

OGŁOSZENIE


KOMISARIATU POLICJI W DWIKOZACH


W SPRAWIE OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA TABLICZEK Z NR. POSESJI, NAZWĄ ULICY i MIEJSCOWOŚCI

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 10:55:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-20 09:23:02, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska

Zobacz:
   Referendum 2015
   Nabór na ławników sądowych
wersja do druku